(Ts) Troubleshooting protokołu HSRP*

Troubleshooting protokołu HSRP

 • Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem HSRP należy:
  • Określić które z urządzeń pełni rolę aktywną „Active” [tracert (PC) show standby brief (Cisco)].
  • Sprawdzić konfigurację funkcji „preempt” [show standby brief / show standby].
  • Określić współdzielony (wirtualny) adres IP [show standby brief / show standby].
  • Określić współdzielony (wirtualny) adres MAC [show standby].
  • Ustalić czy funkcja śledzenia portów jest włączona [show standby].

Identyfikacja współdzielonego (wirtualnego) adresu MAC

 • Przykładowy adres MAC protokołu HSRPv1 00:00:0c:07:ac:XX
 • 00:00:0c – Określa część adresu, przydzieloną producentowi (Cisco).
 • 07:ac – Określa część adresu, przydzieloną dla protokołu HSRPv1.
 • XX – Określa część adresu, należącą do danej grupy HSRP (Numer grupy HSRP zapisany jest hex-a decymalnie).
Scenariusz Obydwa urządzenia są aktywne Występuje duplikacja adresów Zmiana współdzielonego adresu IP
Brak spójności w wersji HSRP Tak Tak N/A
Brak spójności w ID HSRP Tak Tak N/A
Blokowanie wiadomości HSRP (ACL) Tak Nie N/A
Brak spójności w adresie IP Nie N/A Tak

Błędy mogące powstać przy konfiguracji protokołu HSRP

Dodatkowe informacje

 • ? Informacja 1: W przypadku użycia protokołu HSRP wraz z protokołem STP, należy upewnić się czy nadmiarowe połączenia pomiędzy urządzeniami, nie są blokowane przez protokół STP w celu uniknięcia pętli.
 • ? Informacja 2: Grupa protokołu HSRP może podlegać innej grupie protokołu HSRP.

Przykładowe problemy

 • ! Problem 1: Na urządzeniu wyskakuje komunikat informujący o wystąpieniu duplikacji współdzielonego adresu IP.
 • $ Rozwiązanie 1: W przypadku skonfigurowania błędnego numeru grupy bądź wersji protokołu HSRP, urządzenia należące do danej grupy nie będą mogły nawiązać ze sobą kontaktu a tym samym obydwa urządzenia uznają się za aktywne.

Pozostałe artykuły dotyczące wysokiej dostępności

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz