(Ts) Multi Layer Switching troubleshooting*

Multi Layer Switching troubleshooting

Rodzaje wielowarstwowego Switching-u MLS

 • Process Switching (Stosowany jedynie w starszych ruterach Cisco) – Stanowi najstarszą, najwolniejszą metodę kontroli przepływu danych, w której wszystkie nadchodzące pakiety są pojedynczo przetwarzane na poziomie systemu operacyjnego IOS, przez procesor (CPU). Proces ten znacząco zmniejsza wydajności urządzenia, przez co jest używany w ostateczności lub podczas rozwiązywania problemów sieciowych związanych z przepływem pakietów (Troubleshooting-u).
  • Komenda [show processes cpu] wyświetla listę aktywnych procesów obecnie przetwarzanych przez procesor CPU. Znajdujący się na tej liście proces „IP Input” określa ilość odwołań procesu przełączania pakietów do procesora CPU.
  • W przypadku metody Process Switching funkcja Load-balancing działa zgodnie z zasadą (Per-packet), kierującąc każdy następujący pakiet inną drogą.
  • Konfiguracja metody Process Switching, jest możliwa za pomocą komendy [ip router-cache], wydanej w trybie konfiguracji globalnej.
Przepływ danych w modelu Fast Switching
 • Router Cache Switching / Fast Switching (Flow-based Switching / Demand-Based Switching / Router once, Switch many / NetFlow Switching) – Wykorzystuje procesor routingu (RP) do określenia drogi docelowej względem pierwszego nadesłanego pakietu, dalsza część komunikacji jest przetwarzana przez silnik przełącznika (SE). Należy przy tym pamiętać, że dla pakietu z innym adresem docelowym (IPv4 czy IPv6), procesor routingu musi przeprowadzić nowe poszukiwanie interfejsu docelowego.
  • W przypadku metody Fast Switching funkcja Load-balancing działa zgodnie z zasadą (Per-destination), kierującąc każdy następujący przepływ (Flow) inną drogą, na podstawie docelowego adresu IP.
Przepływ danych w modelu Cisco Express Forwarding
 • Topology Based Switching (CEF Cisco Express Forwarding) – Wykorzystuje procesor routingu (RP) wraz z informacjami warstwy trzeciej w celu stworzenia wydajnej, sprzętowej tablicy FIB (Forwarding Information Base). Zawierającej trasy pobrane z tablicy routingu, w celu osiągnięcia szybkiego przepływu nadchodzących pakietów. Dzięki temu rozwiązaniu procesor routingu (RP) jest używany jedynie w sytuacji zmiany topologii sieciowej, bądź w przypadku odebrania pakietu kierowanego bezpośrednio do lokalnego urządzenia.
  • W przypadku metody Cisco Expres Forwarding funkcja Load-balancing działa zgodnie z zasadą (Per-destination), kierującąc każdy następujący przepływ (Flow) inną drogą, na podstawie docelowego adresu IP.
  • Konfiguracja metody CEF, jest możliwa za pomocą komendy [ip cef], wydanej w trybie konfiguracji globalnej.
Obecnie domyślnie wykorzystywana jest metoda Cisco express Forwarding (CEF).

Troubleshooting problemów z opóźnieniami powstającymi na trasie

 1. Korzystając z komendy Traceroute należy określić miejsce powstawania przestojów w strukturze sieci (Opóźnień).
 2. Po określeniu urządzenia sprawiającego problemy, należy sprawdzić poziom utylizacji jego procesora [show process cpu]
 3. Korzystając z komendy [show ip route adres-IP] należy określić czy ruter posiada trasę do określonej sieci.
 4. Korzystając z komendy [show ip cef] należy określić czy interfejsy urządzenia wykorzystują funkcję CEF.
 5. Korzystając z komendy [show ip cef adres-IP 255.255.255.255] należy określić czy wskazany adres znajduje się w pamięci FIB, jak i czy posiada adres następnego przeskoku.
 6. Korzystając z komendy [show adjacency interfejs detail] oraz komendy [show ip arp] należy sprawdzić czy tablica sąsiedztwa posiada adres MAC odpowiadający adresowi IP następnego przeskoku dla danej trasy.
 7. Łącząc się z urządzeniem następnego przeskoku należy zweryfikować na nim punkt 6.

Komendy SHOW dla Troubleshooting-u Packet-Switching-u

# show ip interface interfejs

Wyświetla szczegółowe informacje na temat danego interfejsu w tym jego statystyki.

# show ip cache

Wyświetla zawartość pamięci „Route Cache” (Dla trybu Fast Switching).

# show process cpu | include IP Input

Wyświetla ilość procesów routingu bezpośrednio obciążających procesor CPU.

# show ip cef

Wyświetla zawartość tablicy FIB. Trasy opisane jako „Receive” są przetwarzane przez procesor CPU.

# show ip cef adjacency {interfejs-wychodzący adres-IP-następnego-przeskoku [detail] / drop / glean / null / punt}

Wyświetla sieci docelowe, osiągalne za pomocą kombinacji wskazanego interfejsu wyjściowego jak i adresu następnego przeskoku.

# show adjacency {summary / detail / interfejs [detail] / adres-IP [detail] / vlan vlan-ID}

Wyświetla zawartość tablicy Adjacency Table:
* summary – Wyświetla podsumowanie zawartości tablicy Adjacency Table.
* detail – Wyświetla szczegółowe informację na temat wyświetlanego adresu /adresów następnego przeskoku.

Pozostałe tematy związane ze wstępem do warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz