(TK) Router on the Stick*

Router on the Stick

Zalety funkcji ROAS

 • Działa na wszystkich przełącznikach (L2 oraz L3).
 • Umożliwia komunikacje pomiędzy sieciami VLAN.
 • Jest prosta w implementacji.

Wady funkcji ROAS

 • Ruter stanowi pojedynczy punkt awarii.
 • Wykorzystuje jeden link, który może być przeciążony.
 • Ramki wielokrotnie pokonują tą samą drogę, przez ten sam link (Przełącznik -> ruter {ruter podejmuje decyzja routingu} ruter -> przełącznik).

Troubleshooting ROAS

 • Podczas Troubleshooting-u funkcji ROAS należy sprawdzić czy:
  • Adres IP skonfigurowany na pod-interfejsie należy do odpowiedniej sieci VLAN.
  • Wszystkie używane sieci VLAN są skonfigurowane na przełącznikach.
  • Protokół STP nie blokuje interfejsu podłączonego do rutera.
  • VLAN natywny jest taki sam na przełączniku jak i na ruterze.

Konfiguracja Router on the Stick

Konfiguracja rutera

(config)# interface interfejs

Przechodzi do konfiguracji interfejsu fizycznego.

(config-if)# no shutdown

Włącza interfejs fizyczny.

(config-if)# interface interfejs.numer

Przechodzi do konfiguracji pierwszego pod-interfejsu (Numer pod-interfejsu nie musi być taki sam jak wartość ID obsługiwanego przez niego VLAN-u. Jednak dobrą praktyką jest aby liczby te były takie same, dzięki czemu administrator uniknie pomyłek w przyszłości).

(config-if)# encapsulation {dot1q / isl} VLAN-ID [native]

Określa enkapsulację połączenia Trunk-owego.
W przypadku skonfigurowania pod-interfejsu bez użycia komendy „encapsulation”, interfejs będzie działał w VLAN-ie natywnym (Domyślnie jest to VLAN pierwszy). Pod komenda „native” informuje ruter jaka sieć jest VLAN jest natywna.

(config-if)# ip address adres-IP maska

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego pod-interfejsu.

Komendy SHOW

# show vlans

Wyświetla interfejsy wraz z pod-interfejsami skonfigurowanymi do współpracy z sieciami VLAN. Zawiera informację o enkapsulacji pod-interfejsów oraz skonfigurowanym adresie IP.

Pozostałe tematy związane ze wstępem do warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz