(T) Wprowadzenie do protokołu RSTP

Rapid Spanning Tree protocol

Cechy protokołu RSTP

 • Wprowadza pojęcie końcówek (Edge ports), które działają w sposób zbliżony do funkcji PortFast protokołu STP.
 • Wykorzystuje podział na linki zapasowe (Backup) oraz alternatywne (Alternative).
 • Wykorzystuje mechanizm zbliżony w swoim działaniu do funkcji PortFast (Protokołu STP).
 • Automatycznie aktywuje funkcję UplinkFast (Protokołu STP).
 • Automatycznie aktywuje funkcję BackboneFast (Protokołu STP).

BPDU protokołu RSTP (BPDU 2)

 • Wiadomości BPDU w wersji drugiej zostały zaprojektowane pod kontem protokołu RSTP. Posiadają one dodatkowe opcje w tym rozszerzony zasób flag wiadomości Configuration BPDU. Nowe flagi prezentują się następująco:
  • Topology Change (TC)
  • Topology Change Acknowledgment (TCA)
  • Proposal
  • Agreement
  • Port Role (2 bits)
  • Forwarding
  • Learning

Podstawowe pojęcia dotyczące protokołu RSTP

 • Protokół RSTP (802.1w) wspiera wiadomości BPDU w formacie 802.1D, w celu uzyskania wstępnej kompatybilności ze starszymi wersjami protokołu STP (802.1D).
 • Zasada działania protokołu RSTP jest następująca:
  • Przełącznik przedstawia siebie jako urządzenie wspierające protokół RSTP, wysyłając informacje o stanie jak i roli jaką sprawuje (Protokół RSTP wykorzystuje wiadomości BPDU w wersji drugiej „Version 2”).
  • Wiadomości BPDU są wysyłane w odstępach czasowych „Hello Time” (Domyślnie co 2 sekundy), na wszystkich interfejsach sieciowych przełącznika, niezależnie od tego które z urządzeń sprawuję rolę root-a. Dzięki czemu każdy przełącznik może pełnić aktywną rolę w topologii sieciowej, szybciej reagując na zachodzące w niej zmiany.
  • Każdy przełącznik oczekuje otrzymywania regularnych odpowiedzi BPDU od swoich sąsiadów, Jeżeli po upływie trzech czasów „Hello Time” (Domyślnie 6 sekund) wiadomość ta nie zostanie dostarczona, przełącznik usunie dane dotyczące swojego sąsiada z określonego interfejsu sieciowego, poprzez który był z nim złączony.
  • Protokół STP jak i RSTP wykorzystuje czas migracji umożliwiający łatwe przejście z jednego protokołu na drugi.
Interfejsy, do których docierają wiadomości BPDU w wersji 0 (802.1D STP), pracują w domyślnym trybie 802.1D.
Proces elekcji root-a dla protokołu RSTP jest identyczny jak dla protokołu STP 802.1D.

Zalety protokołu RSTP

 • Posiada mechanizm szybkiej zamiany roli interfejsu z AP (Alternative Port) na RP (Root Port).
 • Posiada mechanizm szybkiej zamiany roli interfejsu na DP (Designated Port), bez dodatkowego czasu oczekiwania.
 • Zmniejsza czas konwergencji (Do trzech czasów „Hello Time”, domyślnie jest to 6 sekund).

Cechy charakterystyczne wiadomości BPDU dla protokołu RSTP

 • Wiadomości BPDUv2 protokołu RSTP:
  • Posiadają wsteczną kompatybilność z protokołem STP.
  • Identyfikują interfejsy, z których zostały nadane, względem pełnionej roli jak i stanu.
  • Prowadzą negocjacje z sąsiednimi przełącznikami.
  • Są wysyłane przez wszystkie przełączniki niezależnie do pełnionej roli.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz