(T) Rodzaje przełączników sieciowych

Rodzaje urządzeń warstwy pierwszej oraz drugiej

Hub-y, mostki oraz przełączniki

HUB (Urządzenie warstwy pierwszej)

 • Współdzieli pasmo pomiędzy wszystkimi interfejsami sieciowymi.
 • Stanowi jedną domenę rozgłoszeniową oraz jedną domenę kolizji.
Sieć oparta na hub-ach nazywana jest „Shared Media Network”.

Mostek (Transparent Bridge)

 • Jest urządzeniem, którego funkcje są zaimplementowane w strukturze oprogramowania (Software).
 • Zwiększa pasmo sieci poprzez rozdzielenie dwóch domen kolizji z oddzielnymi wartościami pasma.
 • Posiada dwa porty Ethernet-owe.
 • Rozdziela dwie domeny kolizji.
 • Tworzy jedną domenę rozgłoszeni-ową.

Przełącznik L2 (Ethernet Transparent Bridges)

 • Ogranicza istniejącą domenę kolizji do poziomu pojedynczego interfejsu, który może pracować zarówno w trybie Full-Duplex (z wyłączoną funkcją CSMA/CD) jak i Half-Duplex (z włączoną funkcją CSMA/CD). W przypadku podłączenia hub-a lub innego urządzenia sieciowego do jednego z interfejsów przełącznika, może dojść do powstania kolizji sieciowej.
 • Stanowi pojedynczą domenę rozgłoszeni-ową, opcjonalnie podzieloną za pomocą rutera bądź sieci wirtualnych VLAN.
 • Stanowi urządzenie, którego funkcje są zaimplementowane w strukturze fizycznej (Hardware).
 • Kontroluje przepływ danych, blokując rozprzestrzenianie się uszkodzonych ramek Ethernet-owych. Dzięki czemu każda przychodząca ramka jest sprawdzana pod kontem błędów (CRC) a następnie puszczana dalej (Store-and-forward).
 • Nie współdzieli pojedynczej wartości pasma pomiędzy swoimi interfejsami, dzięki czemu każdy z interfejsów posiada zarezerwowaną wartość pasma do nadawania jak i odbierania danych.
 • Wspiera protokoły warstw wyższych zaimplementowane w strukturze fizycznej (Hardware), takie jak routing.
 • Wspiera protokoły warstw wyższych zaimplementowane w strukturze oprogramowania (Software), takie jak tunele.
 • Wykorzystuje inteligentne filtrowanie (Funkcji ACL jak i protokołu QoS).
Przełącznik może być również nazwany wielo-portowym mostkiem „Multiport Bridge”.

Metody przesyłania danych w warstwie drugiej (Switching)

 • Metoda Store-and-forward Switching – Przetrzymuje nadchodzące ramki Ethernet-owe w buforze pamięci, gdzie są analizowane pod kontem docelowego adresu MAC oraz sumy kontrolnej CRC (Cyclic Redundancy Check). Po sprawdzeniu spójności danych, ramka Ethernet-owa może być przekazywana do interfejsu wyjściowego.
 • Metoda Cut-through Switching – Przetrzymuje nadchodzące ramki Ethernet-owe w buforze pamięci, gdzie są analizowane pod kontem docelowego adresu MAC. Po ustaleniu interfejsu docelowego na podstawie tablicy „MAC address table” ramka jest przekierowywana, bez sprawdzenia spójności sumy kontrolnej CRC.
 • Metoda Fragment-free – Odbiera nadchodzące ramki Ethernet-owe sprawdzając czy w sieci doszło do fragmentacji.

Rodzaje przełączników sieciowych

Rodzaje przełączników

 • Fixed-Configuration Switches – Zwykły przełącznik sieciowy, stanowiący pojedynczą bryłę (Nie posiada funkcji rozbudowy o dodatkowe moduły np. nowe interfejsy). Może być łączony z innymi przełącznikami (Stacking)).
 • Modular Switches – Przełącznik w postaci modularnej obudowy, zezwalającej na montaż opcjonalnych modułów.

Budowa przełączników modularnych

 • Supervisor – Główny moduł zarządzający przełącznikiem modularnym. Zawierający między innymi komponent Forwarding Engine, procesor switching-u (L2) procesor routingu (L3) jak inne elementy przełącznika wielowarstwowego.

Pozostałe tematy związane ze wstępem do warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz