(TK) Private Virtual Local Area Network*

Budowa i działanie prywatnych sieci VLAN

 • Wirtualne sieci prywatne PVLAN, umożliwiają odseparowanie od siebie urządzeń, wewnątrz jednej sieci VLAN. Dzięki czemu wykorzystując jedną pule adresów IP możemy stworzyć strukturę, w której hosty będą miały dostęp do Internetu ale nie będą mogły komunikować się ze sobą nawzajem.
 • Prywatna sieć VLAN składa się z jednej głównej sieci (Primary VLAN) oraz podległym jej sieciom (Secondary VLAN).
Struktura prywatnych sieci VLAN (PVLAN)
 • Podległe sieci „Secondary VLAN” mogą pracować w trybie:
  • Isolated – Urządzenia należące do danej sieci mogą komunikować się jedynie z główną siecią „Primary VLAN”. Komunikacja pomiędzy hostami wewnątrz sieci nie jest dozwolona (Interfejsy działające w trybie „Host” mogą komunikować się jedynie z interfejsami pracującymi w trybie „Promiscuous”).
  • Community – Urządzenia należące do danej sieci mogą komunikować się z główną siecią „Primary VLAN” oraz innymi hostami należącymi do tej samej sieci (Interfejsy działające w trybie „Host” mogą komunikować się z interfejsami pracującymi w trybie „Promiscuous” oraz innymi interfejsami pracującymi w trybie „Host”).
  • Twoway-community – Działanie sieci jest zbliżone do trybu „Community”. Z tym że tryb ten posiada dodatkową możliwość tworzenia dwukierunkowych list dostępowych VACL.
 • Poszczególne interfejsy należące do sieci głównej jak i sieci pobocznych pracują w następujących trybach:
  • Promiscuous Ports – Stanowi interfejs podłączony do urządzenia uprzywilejowanego (Rutera, zapory ogniowej czy innego urządzenia pełniącego rolę bramy domyślnej). Interfejs może komunikować się z wszystkimi interfejsami z sieci głównej „Primary VLAN” jak i sieci podległych „Secondary VLAN”.
  • Host Ports – Stanowi interfejs podłączony do urządzania posiadającego ograniczone uprawnienia. Port ten może komunikować się z interfejsem „Promiscuous” bądź niekiedy z innymi interfejsami „host” (Community)
Sieci Privat VLAN nie są obsługiwane przez protokół VTP w wersji 1 oraz 2, dlatego powinny pracować w trybie transparentnym „transparent” bądź w wersji 3 protokołu VTP.
Każda sieć „Secondary VLAN” musi być skojarzona z jedną siecią „Primary VLAN”. 

Konfiguracja prywatnych sieci VLAN

Tworzenie sieci prywatnych

Konfiguracja sieci „Secondary VLAN”

(config)# vlan VLAN-id

Tworzy nową sieć wirtualną VLAN.

(config-vlan)# private-vlan {isolated / community}

Określa daną sieć VLAN jako sieć prywatną „Secondary VLAN”.

Konfiguracja sieci „Primary VLAN”

(config)# vlan VLAN-id

Tworzy nową sieć wirtualną VLAN.

(config-vlan)# private-vlan primary

Określa konfigurowaną sieć wirtualną jako sieć prywatną „Primary VLAN”.

(config-vlan)# private-vlan association {secondary-VLANs / add secondary-VLANs / remove secondary-VLANs}

Przypisuje do jednej głównej sieci „Primary VLAN” sieci podległe „Secondary VLAN”.

Konfiguracja interfejsów

Konfiguracja interfejsu podłączonego do sieci „Secondary VLAN”

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport mode private-vlan host

Określa tryb pracy interfejsu sieciowego na „Host”.

(config-if)# switchport private-vlan host-association primary-VLAN secondary-VLAN

Przypisuje do konfigurowanego interfejsu, sieć „Primary VLAN” oraz podlegającą jej sieć „Secondary VLAN”.

Konfiguracja interfejsu podłączonego do sieci „Primary VLAN”

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous

Określa tryb pracy interfejsu sieciowego na Promiscuous.

(config-if)# switchport private-vlan mapping primary-VLAN {secondary-VLANs / add secondary-VLANs / remove secondary-VLANs}

Przypisuje do konfigurowanego interfejsu sieć „Primary VLAN” oraz podlegające sieci „Secondary”.

Konfiguracja prywatnych sieci VLAN na interfejsie wirtualnym SVI

(config)# interface primary-VLAN-id

Przechodzi do konfiguracji interfejsu SVI, sieci „Primary VLAN”.

(config-if)# private-vlan mapping {secondary-VLANs / add secondary-VLANs / remove secondary-VLANs}

Przypisuje do konfigurowanego interfejsu SVI sieci „Secondary VLAN”.

Komendy SHOW

# show vlan private-vlan

Wyświetla informacje o skonfigurowanych sieciach prywatnych PVLAN.

# show vlan private-vlan type

Wyświetla skrócone informacje o skonfigurowanych sieciach prywatnych PVLAN.

Pozostałe tematy związane z sieciami VLAN

VXLAN

TRUNK (ISL & 802.1Q)

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz