(T) Elekcja Root-a

Elekcja Root-a

Proces elekcji root-a (Root Election)

  1. Wszystkie przełączniki w sieci uznają się root-em, informując o tym inne urządzenia (Za pomocą wiadomości BPDU).
  2. W sytuacji w której lokalny przełącznik otrzyma wiadomość BPDU z niższą wartością Bridge ID, uzna dane urządzenie za root-a.
  3. Po zakończeniu procesu elekcji, tylko przełącznik pełniący rolę root-a wysyła wiadomości Configuration BPDU do innych urządzeń w odstępach czasowych co 2 sekundy.
Wartość Bridge ID składa się z wartości priorytetu (Bridge Priority) oraz adresu MAC (Bridge MAC).
Proces elekcji root-a jest procesem ciągły, zatem wybranie jednego przełącznika nie wyklucza możliwości przyszłej jego zmiany.

Wiadomości BPDU nadawane przez root-a

  • Przełącznik po odebraniu nowej wiadomości BPDU od innego urządzenia, dodaje do niej swoją wartość BID jak i wartość BID urządzenia, które pełni według niego rolę root-a (RID), dodatkowo zwiększając koszt połączenia z root-em (Root Patch Cost) względem interfejsu, z którego nadeszła omawiana wiadomość BPDU.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz