(KP) Przykładowa Konfiguracja protokołu HSRP*

Równomierne obciążenie z wykorzystaniem protokołu HSRP

Konfiguracja pierwszego urządzenia

Podstawowa konfiguracja pierwszego urządzenia

U1(config)# interface fastEthernet 0/0

U1(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
  • Podstawowa konfiguracja pierwszego urządzenia.

Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu pierwszej bramy domyślnej

U1(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.1

U1(config-if)# standby 1 priority 200

U1(config-if)# standby 1 preempt
  • Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu pierwszej bramy domyślnej.

Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu drugiej bramy domyślnej

U1(config-if)# standby 2 ip 192.168.10.2

U1(config-if)# standby 2 priority 100

U1(config-if)# standby 2 preempt 
  • Konfiguracja parametrów współdzielenia adresu drugiej bramy domyślnej.

Konfiguracja drugiego urządzenia

U2(config)# interface fastEthernet 0/0

U2(config-if)# ip address 192.168.10.4 255.255.255.0

U2(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.1

U2(config-if)# standby 1 priority 100

U2(config-if)# standby 1 preempt

U2(config-if)# standby 2 ip 192.168.10.2

U2(config-if)# standby 2 priority 200

U2(config-if)# standby 2 preempt
  • Konfiguracja drugiego urządzenia.

Pozostałe artykuły dotyczące wysokiej dostępności

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz