(K) Konfiguracja funkcji EtherChannel PAgP

Konfiguracja protokołu PAgP

Podstawowa konfiguracja połączenia EtherChannel

(config)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonych interfejsów sieciowych, mających należeć do jednego wirtualnego połączenia EtherChannel, skonfigurowanego za pomocą protokołu PAgP.

(config-if)# channel-protocol pagp*

Opcjonalnie definiuje jaki protokół EtherChannel będzie konfigurowany na określonych interfejsach sieciowych (Komenda ta zapobiega błędnej konfiguracji funkcji EtherChannel).

(config-if)# channel-group 1-64(ID) mode {on / auto / desirable} [non-silent]

Określa numer identyfikacyjny funkcji EtherChannel wraz trybem pracy w jakim będzie funkcjonowało konfigurowane połączenie (Protokół wykorzystany do nawiązania połączenia EtherChannel jest określany zależnie od wybranego trybu pracy. Przy wyborze opcji „on” zostanie nawiązane połączenie statyczne nie wykorzystuje żadnego protokołu EtherChannel).  Dodatkowa komenda non-silent wymaga, aby konfigurowany interfejs wpierw otrzymał wiadomość konfiguracyjną protokołu PAgP, zanim spróbuje nawiązać połączenie EtherChannel z wykorzystaniem protokołu PAgP.

Opcjonalna konfiguracja połączenia EtherChannel

(config)# port-channel load-balance {dst-ip / dst-mac / src-dst-ip / src-dst-mac / src-ip / src-mac}(src-dst-ip)

Określa metodę równoważenia ruchu pomiędzy interfejsami należącymi do konfigurowanego połączenia EthernetChannel. Funkcję równomiernego obciążenia można zweryfikować za pomocą komendy [show etherchannel load-balance].

(config)# [no] spanning-tree etherchannel guard misconfig

Aktywuje / Dezaktywuje funkcję „EtherChannel misconfig Guard” na połączeniu EthernetChannel. Funkcję można zweryfikować za pomocą komendy [show spanning-tree summary].

(config)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonych interfejsów sieciowych.

(config-if)# pagp port-priority 0-255(128)

Określa priorytet protokołu PAgP konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# pagp timer 45-90(sekund)(30)

Określa częstotliwość wysyłania wiadomości protokołu PAgP.

(config-if)# pagp rate {fast(1 sekunda) / slow(30 sekund)}

Określa częstotliwość w wysyłaniu wiadomości Keepalive. Dzięki opcji Fast, awaria linku może być wykryta w ciągu 3 sekund, natomiast dzięki opcji Slow w 90 sekund (Konfiguracja musi być identyczna po obydwóch stronach połączenia).

Konfiguracja interfejsu Port-channel

(config)# interface port-channel 1-64(ID)

Przechodzi do poziomu konfiguracji połączenia EthernetChannel.

(config-if)# komendy CLI wydawane względem interfejsów połączenia EthernetChanel

Komendy CLI wpisywane w powyższym trybie, będą przypisywane do wszystkich interfejsów należących do konfigurowanego połączenia EthernetChanel.

Komendy SHOW

Ogólne komendy SHOW

# show etherchannel summary

Wyświetla informacje o wszystkich skonfigurowanych połączeniach EtherChannel, wraz z ich statusem jak i interfejsami które do nich należą .

# show etherchannel detail

Wyświetla szczegółowe informacje na temat skonfigurowanych połączeń EtherChannel.

# show etherchannel port

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych interfejsów sieciowych, należących do jednej z grup EtherChannel.

# show etherchannel port-channel

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych grup EtherChannel.

# show etherchannel protocol

Wyświetla dostępne grupy EtherChannel, wraz z informacją o wykorzystywanym przez nie protokole (LACP – Link Aggregation Control Protocol, PAgP – Port Aggregation Protocol).

# show etherchannel load-balance

Wyświetla informację dotyczące funkcji Load-Balance.

# show spanning-tree summary

Wyświetla skrócone informacja na temat konfiguracji protokołu STP. Zawiera denne informujące o stanie funkcji „EtherChannel misconfig Guard”.

Komendy SHOW względem protokołu PaGP /LACP

# show {pagp / lacp} [1-64] counters

Wyświetla licznik wysłanych / odebranych wiadomości PAgP / LACP.

# show {pagp / lacp} [1-64] Internal

Wyświetla w przypadku protokołu LACP wartości priorytetu wszystkich interfejsów EtherChannel. Natomiast w przypadku protokołu PAgP wartość (Timers) oraz (Hello Interval).

# show {pagp / lacp} [1-64] neighbor [detail]

Wyświetla sąsiednie urządzenia połączone dzięki funkcji EtherChannel.

# show lacp sys-id

Wyświetla wartość System-ID (Priorytet lokalnego urządzenia wraz z adresem MAC).

Pozostałe tematy dotyczące funkcji Etherchannel

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz