(K) Konfiguracja funkcji EtherChannel L3*

Konfiguracja funkcji EtherChannel L3

Konfigurację połączenia EthernetChanel w warstwy trzeciej, należy zacząć od włączenia funkcji L3 na określonych interfejsach przełącznika MLS, za pomocą komendy [no switchport]. Kolejność konfiguracji ma znaczenie.

Konfiguracja protokołu PAgP, LACP

Konfiguracja interfejsów przełącznika

(config)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do konfiguracji wielu interfejsów fizycznych, mających należeć do jednego wirtualnego połączenia EtherChannel, skonfigurowanego za pomocą protokołu PAgP, LACP.

(config-if)# no switchport

Włącza funkcję warstwy trzeciej na konfigurowanych interfejsach sieciowych.

(config-if)# channel-protocol {pagp / LACP}*

Opcjonalnie definiuje jaki protokół EtherChannel będzie konfigurowany na określonych interfejsach sieciowych (Komenda ta zapobiega błędnej konfiguracji funkcji EtherChannel).

(config-if)# channel-group 1-64(ID) mode {on / auto / desirable} [non-silent]

Określa numer identyfikacyjny funkcji EtherChannel wraz trybem pracy w jakim będzie funkcjonowało konfigurowane połączenie (Protokół wykorzystany do nawiązania połączenia EtherChannel jest określany zależnie od wybranego trybu pracy. Przy wyborze opcji „on” zostanie nawiązane połączenie statyczne nie wykorzystuje żadnego protokołu EtherChannel). Dodatkowa komenda non-silent wymaga, aby konfigurowany interfejs wpierw otrzymał wiadomość konfiguracyjną protokołu PAgP, zanim nawiąże połączenie EtherChannel.

Konfiguracja interfejsu wirtualnego EtherChannel

(config-if)# interface port-channel 1-64(ID)

Przechodzi do poziomu konfiguracji połączenia EthernetChannel.

(config-if)# ip address adres-IP maska

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

Opcjonalna metoda konfiguracji funkcji EtherChannel

(config)# interface port-channel 1-64(ID)

Przechodzi do poziomu konfiguracji połączenia EthernetChannel.

(config-if)# no switchport

Włącza funkcję warstwy trzeciej na danym interfejsie wirtualnym.

(config-if)# ip address adres-IP maska

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

(config-if)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do konfiguracji wielu interfejsów fizycznych, mających należeć do jednego wirtualnego połączenia EtherChannel, skonfigurowanego za pomocą protokołu PAgP, LACP.

(config-if)# no switchport

Włącza funkcję warstwy trzeciej na określonych interfejsach sieciowych.

(config-if)# channel-protocol {pagp / lacp}*

Opcjonalnie definiuje jaki protokół EtherChannel będzie konfigurowany na określonych interfejsach sieciowych (Komenda ta zapobiega błędnej konfiguracji funkcji EtherChannel).

(config-if)# channel-group 1-64(ID) mode {on / auto / desirable / active / passive} [non-silent]

Określa numer identyfikacyjny funkcji EtherChannel wraz trybem pracy w jakim będzie funkcjonowało konfigurowane połączenie.

Komendy SHOW

Ogólne komendy SHOW

# show etherchannel summary

Wyświetla informacje o wszystkich skonfigurowanych połączeniach EtherChannel, wraz z ich statusem jak i interfejsami które do nich należą .

# show etherchannel detail

Wyświetla szczegółowe informacje na temat skonfigurowanych połączeń EtherChannel.

# show etherchannel port

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych interfejsów sieciowych, należących do jednej z grup EtherChannel.

# show etherchannel port-channel

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych grup EtherChannel.

# show etherchannel protocol

Wyświetla dostępne grupy EtherChannel, wraz z informacją o wykorzystywanym przez nie protokole (LACP – Link Aggregation Control Protocol, PAgP – Port Aggregation Protocol).

# show etherchannel load-balance

Wyświetla informację dotyczące funkcji Load-Balance.

# show spanning-tree summary

Wyświetla skrócone informacja na temat konfiguracji protokołu STP. Zawiera denne informujące o stanie funkcji „EtherChannel misconfig Guard”.

Komendy SHOW względem protokołu PaGP /LACP

# show {pagp / lacp} [1-64] counters

Wyświetla licznik wysłanych / odebranych wiadomości PAgP / LACP.

# show {pagp / lacp} [1-64] Internal

Wyświetla w przypadku protokołu LACP wartości priorytetu wszystkich interfejsów EtherChannel. Natomiast w przypadku protokołu PAgP wartość (Timers) oraz (Hello Interval).

# show {pagp / lacp} [1-64] neighbor [detail]

Wyświetla sąsiednie urządzenia połączone dzięki funkcji EtherChannel.

# show lacp sys-id

Wyświetla wartość System-ID (Priorytet lokalnego urządzenia wraz z adresem MAC).

Pozostałe tematy dotyczące funkcji Etherchannel

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz