(K) Konfiguracja protokołu NTP*

Konfiguracja protokołu NTP Ręczna konfiguracja czasu lokalnego Konfiguracja zegara # clock set godzina:minuta:sekunda dzień miesiąc rok Ustawia nową godzinę jak i nową datę urządzenia. # clock update-calendar Aktualizuję ustawienia czasu systemu IOS (software) z ustawieniami urządzenia (hardware). Konfiguracja strefy czasowej...