(T) Warstwa pierwsza modelu OSI**

Funkcje warstwy pierwszej modelu OSI Budowa Warstwy pierwszej Komponenty fizyczne – Uwzględniają wszelkie elektryczne urządzenia niezbędne do nadawania oraz odbierania sygnałów. Kodowanie: Jest formą konwersji strumienia danych w wyjściowy kod, składający się z grupy odpowiednio ułożonych bitów. Zawiera dodatkowy kod...