Tagged: Route-map

3

(K) Konfiguracja Router Mapy”

Konfiguracja Router Mapy Wstęp teoretyczny do Router Mapy W procesie redystrybucji tras sieciowych pomiędzy różnymi protokołami routingu dynamicznego, przypisywana jest im domyślna, bądź statycznie zdefiniowana wartość metryki. Opcjonalnym narzędziem umożliwiający bardziej szczegółowe zarządzanie wartościami metryki, jest router mapa. Umożliwia ona...

0

(K) Redystrybucja tras protokołu EIGRP”

Redystrybucja protokołu EIGRP Redystrybucja tras routingu Podstawowa redystrybucja protokołu EIGRP (config)# router eigrp ASN Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP. (config-if)# redistribute protokół [ASN] [metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)] [match {inernal / nssa-external / external 1 / external...