Tagged: PPP

0

(K) Konfiguracja protokołu PPPoE Serwer**

Konfiguracja PPPoE po stronie ISP Konfiguracja puli adresów IP, przydzielanych klientom usługi PPPoE (config)# ip local pool nazwa-puli adres-IP-początkowy adres-IP-końcowy Konfiguracja grupy BBA (config)# bba-group pppoe {nazwa-grupy / global(Wartość domyślna)}(global) (config)# virtual-template ID-template Konfiguracja klienta usługi PPPoE (config)# username login...

0

(K) Multilink Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu MLPPP Konfiguracja protokołu MLPPP (Interfejs wirtualny) (config)# interface multilink 1-2147483647(ID grupy) Przechodzi do poziomu konfiguracji wirtualnego interfejsu multilink. (config)# ip address adres-sieci maska Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego. (config-if)# encapsulation ppp Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu...

0

(K) Frame Relay Multipoint*

Konfiguracja Multipoint Frame Relay Przykładowa konfiguracja protokołu Multipoint Frame Relay została opisana w artykule: Multipoint Frame Relay. Konfiguracja oddziału HQ (multipoint frame relay) (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config-if)# encapsulation frame-relay Zmienia domyślną metodę enkapsulacji...

0

(K) Konfiguracja protokołu PPPoE klient**

Podstawowa konfiguracja protokołu PPPoE Konfiguracja interfejsu wirtualnego (DIALER I) Konfiguracja dla warstwy trzeciej modelu OSI (config)# interface dialer dial-pool-number Przechodzi do konfiguracji interfejsu wirtualnego „Dialer”. (config-if)# ip address negotiated Umożliwia dynamiczne przypisanie adresu IP (Zgodnie z wolą dostawcy ISP). (config-if)#...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu PPPoE**

Wstęp do troubleshooting-u Komenda SHOW interfaces dialer ID W czasie istnienia sesji protokołu PPPoE, interfejs wirtualny „Dialer Interfejs” jest związany z interfejsem „Virtual Access Interface”. Komenda [show interfaces dialer ID] wyświetla informacje o obydwóch interfejsach wirtualnych. Każdy interfejs posiada oddzielny...

0

(T) Teoria protokołu PPPoE**

Wstęp do protokołu PPPoE Point-to-Point over Ethernet Protokół PPP powstał z myślą o połączeniach serialowych, jednak jego cechy takie jak uwierzytelnianie użytkowników końcowych (klientów), spowodowały jego propagację na inne media takie jak Ethernet czy sieci ATM. Protokół PPPoE nawiązuje sesją...

0

(K) Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu HDLC (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego. (config)# ip address sieć maska Przypisuje adres IP do konfigurowanego interfejsu serialowego. (config-if)# clock rate 300-8000000(Wspiera wartości podzielne przez 1200) Określa przepustowość łącza serialowego (Komenda jest...

0

(Ts) Point to Point Protocol*

Podstawowe informacje o statusie interfejsu serialowego Podstawowa komenda weryfikująca osiągalność warstwy trzeciej [ping], umożliwia szubką weryfikację połączenia serialowego. Jeżeli komenda ping się nie powiedzie, należy sprawdzić status interfejsu serialowego [show ip interface brief]. Jeżeli komenda ping się powiedzie, należy sprawdzić...

0

(T) Point to Point Protocol*

Wstęp do linii dzierżawionej Wstęp do linii dzierżawionej Linia dzierżawiona (Leased Line) funkcjonuje na zasadzie wstępnie zestawionego łącza pomiędzy dwoma punktami, zapewniając stabilną oraz bezpieczną komunikację. W swoim działaniu stanowi przeciwieństwo linii komutowanej, której zestawienie odbywa się przed rozpoczęciem przesyłu,...

0

(K) Frame Relay Point to Point*

Konfiguracja Frame Relay Konfiguracja Point to Point Frame Relay Przykładowa konfiguracja protokołu Point to Point Frame Relay została opisana w artykule: Point to Point Frame Relay. Point to Point Frame Relay (config)# interface serial interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu...