(Win) PowerShell konfiguracja serwera DHCP*

DHCP Przygotowanie poleceń PowerShell PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature -Name DHCP Instaluje moduł umożliwiający konfigurację serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a. PS C:\Users\user> Add-WindowsFeature RSAT-DHCP Instaluje moduł umożliwiający konfigurację zdalnego serwera DHCP, z poziomu PowerShell-a. PS C:\Users\user> Import-Module DHCPServer Ładuje moduł DHCP do...