(Py) Moduł Random*

Moduł Random Funkcje modułu Random Funkcje generatora Random random.seed(None, version=Int<wersja>) – Określa wykorzystywaną wersję modułu Random (Dostępne wersje: 1, 2). random.getstate() – Zwraca obiekt przechwytujący bieżący stan wewnętrzny generatora Random. random.getstate(object) – Przywraca stan wewnętrzny generatora Random na podstawie otrzymanego...