Tagged: IPv6

0

(K) Konfiguracja Object Group-y*

Object-Grupy Konfiguracja Object Group-y Object-Group Network (config)# object-group network nazwa-grupy Przechodzi do poziomu konfiguracji Object-grupy (Network). (config-network-group)# descryption opis-grupy Dodaje opis do konfigurowanej Object-grupy. (config-network-group)# host {adres-IP / nazwa-DNS} Określa pojedynczy adres IP / nazwę DNS, której dotyczyć będzie wskazana...

0

(K) EIGRPv6 konfiguracja*

Podstawowa konfiguracja EIGRPv6 (config)# ipv6 unicast-routing Włącza funkcje routingu dla protokołu IPv6. (config)# ipv6 router eigrp ASN Tworzy nową instancję protokołu EIGRPv6. (config-router)# router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255) Statycznie konfiguruje wartość RID. (config-router)# interface interfejs Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego. (config-if)#...

0

(Ts) Troubleshooting protokołu IPv6*

Troubleshooting protokołu IPv6 Szukanie błędów względem urządzenia końcowego, Które powinno: Być w tej samej sieci IPv6 co skonfigurowana brama domyślna. Używać tej samej długości prefiksu (Prefix Length) co skonfigurowana brama domyślna. Używać adresu unicast-owego lokalnego rutera jako adresu swojej bramy domyślnej....

0

(TK) Konfiguracja list ACL IPv6*

Konfiguracja list ACL IPv6 Wstęp teoretyczny Rodzaje list ACLv6 IPv6 Traffic Filtering, filtruje ruch sieciowy: Przechodzący przez konfigurowane urządzenie. Na poziomie interfejsów sieciowych. Z wsparciem tagowania list ACL. IPv6 Access Classes, filtruje ruch sieciowy: Kierowany na konfigurowane urządzenie. Wygenerowany przez...