(T) Proces konwergencji protokołu EIGRP

Proces konwergencji EIGRP Wstęp do procesu konwergencji protokołu EIGRP Proces konwergencji protokołu EIGRP, jest w większości przypadków bardzo wydajny. Zdarzają się jednak sytuację, w których reagowanie na zachodzące w sieci zmiany trwa dłużej, zwiększając czas oczekiwania z dziesiętnych sekundy do...