Konfiguracja serwera DNS

Server:~# nano /etc/hosts Przechodzi do pliku konfiguracyjnego lokalnej bazy DNS. Server:~# nslookup Wyświetla Server:~# dig Wyświetla Server:~# host Wyświetla