(T) Format XML*

Format XML

Instalacja XML (Linux)

linux:~# sudo apt-get install python3-pip

Pobiera a następnie instaluje pakiet PIP, umożliwiający instalację innych modułów / bibliotek Python-a.

linux:~# sudo pip3 install xmltodict

Pobiera a następnie instaluje pakiet Xmltodict.

Pobranie danych z formatu XML

Import formatu XML / pobieranie danych:

import xmltodict

# Pobranie przykładowego pliku XML:
xml_example = open("int.xml").read()

# Przetworzenie pobranego pliku XML do formatu Listy Python:
xml_python = xmltodict.parse(xml_example)

# Pobranie / wyświetlenie nazwy interfejsu z listy:
int_name = xml_python["interfaces"]["interface"]["name"]
print(int_name)

# Przetworzenie / wyświetlenie list Python w formacie XML:
print(xmltodict.unparse(xml_python))

Pozostałe tematy związane z automatyzacją sieci

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz