(T) Automatyzacja sieci Cisco*

Automatyzacja sieci Cisco

Wstęp do pojęcia automatyzacji

Protokoły / Modele automatyzacji

 • Protokół Netconf został zdefiniowany w referencji RFC 4741 w 2006 roku.
 • Model Yang został zdefiniowany w referencji RFC 6020 w 2010 roku.
 • Protokół Restconf został zdefiniowany w referencji RFC 8040 w 2017 roku.

Inne pojęcia

 • Northbound APIs – Interfejsy API udostępniane przez aplikację na zewnątrz.
 • Southbound APIs – Interfejsy API wykorzystywane do inicjacji połączeń z innymi aplikacjami.
 • Yang Device Data Model
 • Yang Service Data Model
 • Klient – Urządzenie sieciowe konfigurowane za pomocą protokołu Netconf, Restconf.
 • Serwer – Aplikacja umożliwiająca konfigurację urządzenia sieciowego za pomocą protokołu Netconf, Restconf.
  • W komunikacji między klientem a serwerem, dane modelu Yang są zapisane w formacie XML-a a następnie przesyłane za pomocą protokołu Netconf, Restconf.

Pozostałe tematy związane z automatyzacją sieci

Automatyzacja teoria

Automatyzacja python

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz