(Py) Biblioteka TelnetLib*

Biblioteka TelnetLib

Przykładowe wykorzystanie biblioteki TelnetLib

Przykładowe wykorzystanie biblioteki TelnetLib.

import getpass
import sys
import telnetlib

HOST = "10.0.0.1"
user = input("Enter your remote account: ")
password = getpass.getpass()

tn = telnetlib.Telnet(HOST)

tn.read_until(b"Username: ")
tn.write(user.encode('ascii') + b"\n")
if password:
  tn.read_until(b"Password: ")
  tn.write(password.encode('ascii') + b"\n")

tn.write(b"enable\n")
tn.write(b"conf t\n")
tn.write(b"hostname Test\n")

for n in range (1,4):
  tn.write(b"interface g0/" + str(n).encode('ascii') + b"\n")
  tn.write(b"description RKKR-Test1\n")

tn.write(b"end\n")
tn.write(b"exit\n")

print(tn.read_all())
 • Powyższy kod umożliwia stworzenie wielu sieci VLAN na określonym przełączniku, za pomocą połączenia zdalnego telnet.
Przykładowe wykorzystanie biblioteki TelnetLib.

import getpass
import sys
import telnetlib

HOST = "localhost"
user = input("Enter your remote account: ")
password = getpass.getpass()

plik = open("ip.txt")
for IP in plik:
  IP = IP.strip()
  print("konfiguracja przełącznika o adresie: " + (IP))
  HOST = IP

  tn = telnetlib.Telnet(HOST)
  tn.read_until(b"Username: ")
  tn.write(user.encode('ascii') + b"\n")

  if password:
    tn.read_until(b"Password: ")
    tn.write(password.encode('ascii') + b"\n")

  tn.write(b"terminal length 0\n")
  tn.write(b"sh run\n")
  tn.write(b"exit\n")
  
  readoutput = tn.read_all()
  saveoutput = open("switch" + HOST + ".txt", "w")
  saveoutput.write(readoutput.decode("ascii"))
  saveoutput.write("\n")
  saveoutput.close
 • Powyższy kod umożliwia zapisanie konfiguracji urządzeń sieciowych Cisco, zapisanych w pliku tekstowym (Na podstawie adresów IP zapisanych w pliku ip.txt).

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz