(Py) Python edycja pliku*

Python edycja pliku

Operacje na plikach

Otwieranie pliku

 • file = open(„nazwa-pliku„, „r”) – Otwarcie pliku w trybie odczytu.
 • file = open(„nazwa-pliku„, „rb”) – Otwarcie pliku w trybie odczytu binarnego.
 • file = open(„nazwa-pliku„, „w”) – Otwarcie pliku w trybie zapisu.
 • file = open(„nazwa-pliku„, „wb”) – Otwarcie pliku w trybie zapisu binarnego.
 • file = open(„nazwa-pliku„, „a”) – Otwarcie pliku w trybie dopisywania.
 • file = open(„nazwa-pliku„, „r+”) – Otwarcie pliku w trybie odczytu / zapisu.

Zmienne związane z plikami

 • File.name – Zwraca nazwę wskazanego pliku.
 • File.mode – Zwraca tryb w jakim został otwarty wskazany plik (r, rb, w, wb, a, r+).

Funkcje wykonywane na plikach

 • File.read(liczba) – Zwraca zawartość wskazanego pliku (Opcjonalna wartość liczbowa określa ilość znaków, jaka zostanie pobrania ze wskazanego pliku).
 • File.readlines() – Zwraca zawartość wskazanego pliku, w formie listy (Wraz z znakami końca linii \n).
 • File.read().splitlines() – Zwraca zawartość wskazanego pliku, w formie listy (Bez znaków końca linii \n).
 • File.readlines() – Zwraca wartość pierwszej linii pobranej ze wskazanego pliku.
 • File.write(Wartość) – W trybie zapisu „w” nadpisuje zawartość wskazanego pliku, natomiast w trybie zapisu „a” dopisuje wskazaną wartość do piku.

Zamykanie pliku

 • File.close() – Zamyka wskazany plik.

Obsługa błędów

 • FileNotFoundError – Nie znaleziono wskazanego pliku.
 • UnicodeDecodeError – Błędny format pliku.
 • IOError – Plik nie może być otwarty.

Przykładowe metody edycji pliku tekstowego

Otwarcie / zamknięcie pliku:

try:
  file = open("file.txt", "a") # Próba otwarcia pliku.
  try:
    file.write("Data") # Próba zapisu danych do pliku.
  finally:
    file.close() # Zamknięcie pliku.

  # Wyświetlenie nazwy pliku:
  print(file.name)

# Obsługa błędów:
except FileNotFoundError:
  print("Nie znaleziono wskazanego pliku.")
except UnicodeDecodeError:
  print("Błędny format pliku.")
Kontrolowane czytanie zawartości pliku:

with open(self.filename) as file:
  for line in file:
    
    # Drukuje zawartość pliku linia po lini:
    print(line, end="Koniec")
Pobieranie zawartości pliku tekstowego do listy, przy pomocy pętli While:

with open("file.txt") as file:
  lines = file.readlines() # Pozostawia znak końca linii \n.
  or
  lines = file.read().splitlines() # Usuwa znak końca linii \n.

# Wyświetlenie zawartości pliku w formie listy.
# Każda sekwencja listy zawiera jedną linie pobraną z pliku.
print(lines)

# Wyświetlenie nazwy zamkniętego pliku:
print(file.name)

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz