(Py) Podstawy Python-a*

Podstawy Python-a

Typy obiektów

Obiekty wbudowane

Typ obiektuPrzykładowy literał
Liczby123, 313.43, 3+4j, Decimal, Fraction
Łańcuchy znaków’Napis’, b’a\x01c’
Listy[1, 'Napis’, [1, 2], 23]
Słowniki{’Jened’: 1223, 'Dwa’: 'Opis’}
Krotki(1, 2, 3, 'Napis’)
Plikimy_file = open(’plik.txt.’, 'r’)
Zbioryset(’abc’), {’a’, 'b’, 'c’}
Inne typy podstawoweBoolean, Typy, None
Typy jednostek programuFunkcje, Moduły, Klasy
Typy powiązane z implementacjąSkompilowany kod
Typy obiektów wbudowanych

Obiekty Python

  • Python wykorzystuje dynamiczne typy danych, nie wymagające określenia typu zmiennej przy jej deklaracji. Typy danych są również silne co oznacza że na obiekcie możemy wykonać jedynie operacje, które są względem niego poprawne.

Operacje matematyczne / logiczne

Operacje Boolean

OperacjaRezultat
x or yJeżeli przynajmniej jedna ze zmiennych posiada wartość Truewynik będzie „True” w innym przypadku False.
x and yJeżeli obydwie zmienne posiadają wartość Truewynik będzieTruew innym przypadku False.
not xJeżeli zmienna x posada wartość False wynik będzieTruew innym przypadku False.
Operacje Boolean

Porównania

OperacjaZnaczenie operacji
<Mniejsze
<=Mniejsze bądź równe
>Większe
=>Większe bądź równe
==Równe
!=Nie równe
isTożsamość obiektu
is notZanegowana tożsamość obiektu
Porównania

Typy numeryczne

OperacjaZnaczenie operacji
x + ySuma x i y
x – yRóżnica x i y
x * yIloczyn x i y
x / yIloraz x i y
x // yZmiennoprzecinkowy iloraz x i y
x % yReszta z operacji ilorazu x i y
-xNegowanie
+xBez zmian
abs(x)Wartość bezwzględna bądź wielkość x
int(x)x zostaje skonwertowany na liczbę całkowitą
float(x)x zostaje skonwertowany na liczbę zmiennoprzecinkową
pow(x, y)x do potęgi y
x ** yx do potęgi y
Typy numeryczne

Przykładowe operacje logiczne

Przykładowa operacja logiczna NOT, AND, OR:

>>> age = 27
>>> not((age >= 2 and age <= 12) or age >= 65)
True
>>> age = 67
>>> not((age >= 2 and age <= 12) or age >= 65)
False

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz