(Py) Python Pętle, warunki*

Python Pętle

Pętla For

 • Pętla For jest wykorzystywana do iteracji po sekwencjach (Listach, słownikach czy ciągach znaków).

Przykładowe zastosowanie pętli For

Przykładowe zastosowanie pętli For:

# Pętla operująca na wskazanych wartościach:
for n in range(<LICZBA-STARTOWA>,<LICZBA-KOŃCOWA>):
  print(n)

# Pętla operująca na określonej liście:
zmienna = [wartość-1, wartość-2]
for n in zmienna:
  print(n)

# Pętla for + else:
for n in range(<LICZBA-STARTOWA>,<LICZBA-KOŃCOWA>):
  print(n)
else:
  print("Koniec pętli")

Comprehension pętla for

Więcej przykładów Comprehension dostępnych pod linkiem.

 • Budowa wyrażenia Comprehension z pętlą for:
  • [operacja for wyrażenie in operacja-na-czym]
Przykładowe zastosowanie Comprehension:

# Przykładowe wykorzystanie pętli for Comprehension:
old_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
new_list = [x for x in old_list]
print(new_list) # Wynik = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Pętla While

 • Pętla While wykonuje iterację, dopóki podany warunek jest prawdziwy.

Przykładowe zastosowanie pętli While

Przykładowe zastosowanie pętli while:

while True:
  data = input(">> ")
  if data == "q" or data == "exit":
    break

Continue / Break / Else

 • Continue – Przerywa dalsze wykonywanie pętli, wracając do ponownego sprawdzania warunku.
 • Break – Przerywa dalsze wykonywanie pętli, kończąc ją.
 • Else

Funkcja Range

 • Range(liczba-początkowaliczba-końcowaodstępy) – Zwraca jedną losową liczbę z określonego zakresu liczb. Od wskazanej liczby początkowej do w skazanej liczby końcowej (-1), z opcjonalną możliwością wskazania odstępów pomiędzy liczbami
 • Funkcja Range jest wykorzystywana do wypełniania list, słowników bądź też określenia iteracji pętli For.

Przykładowe zastosowanie funkcji Range

Działanie funkcji Range w listach:

>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(1, 5))
[1, 2, 3, 4]
>>> list(range(2, 11, 2))
[2, 4, 6, 8, 10]

Python warunki

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz