(Py) Moduł Time*

Moduł Time

Funkcje modułu Time

 • time.gmtime() – Zwraca przetworzoną wartość czasu gmtime (time.time()) w formie krotki.
 • time.localtime() – Zwraca przetworzoną wartość czasu localtime (time.time()) w formie krotki.
 • time.asctime(function*) – Zwraca czas pobrany z funkcji localtime() w formacie ASCI (Opcjonalnie przyjmuje funkcję gmtime() bądź domyślną localtime()).
 • time.sleep(sec) – Wstrzymuje wykonywanie programu na określoną ilość sekund.
 • time.time() – Zwraca liczbę sekund, które minęły od początku obecnej epoki (Dla systemu Linux, MacOS jest to 1 stycznia 1970 roku).
 • time.strftime(string<format>, time.localtime()) – Zwraca wartość czasu localtime(), w określonym formacie:
  • %m – Miesiąc w formie liczby.
  • %b – Miesiąc w formie skróconej nazwy.
  • %B – Miesiąc w formie pełnej nazwy.
  • %d – Dzień miesiąca w formie liczby.
  • %Y – Rok w pełnej formie.
  • %y – Rok ograniczony do obecnego wieku.
  • %H – Godzina w formie 24h.
  • %I – Godzina w formie 12h.
  • %p – Wartość AM, PM.
  • %M – Minuty w formie liczby.
  • %S – Sekundy w formie liczby.
  • %f – Mikrosekundy liczby.
  • %z – Strefa czasowa UTC.
  • %Z – Nazwa strefy czasowej.
  • %j – Dzień roku.
  • %a – Skrócona nazwa dnia tygodnia.
  • %A – Pełna nazwa dnia tygodnia.

Przykładowe wykorzystanie modułu Time

Określanie czasu jaki upłynął podczas wykonywania programu:

start_time = time.perf_counter() # Początek liczenia czasu.
def_nazwa() # Kod do wykonania
finish_time = time.perf_counter() # Koniec liczenia czasu.

# Wydruk czasu jaki upłynął.
# 2 określa dokładność wyniku do dwóch liczb po przecinku.
print(f"Upłyneło: {round(finish_time-start_time, 2)} sekund") 

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz