(Py) Moduł os*

Moduł os

Funkcje systemu windows, Linux

Edycja folderów / katalogów

 • Os.mkdir(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Tworzy nowy folder / katalog (Np. „/home/rkucharski/folder2/test” stworzy jedynie ostatni folder / katalog, pozostałe foldery / katalogi muszą istnieć, inaczej funkcja mkdir() zwróci błąd).
 • Os.makedirs(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Tworzy nowy folder / katalog (Np. „/home/rkucharski/folder2/test” stworzy wszystkie brakujące foldery / katalogi na wskazanej ścieżce).
 • Os.rmdir(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Usuwa wskazany folder / katalog (Np. „/home/rkucharski/folder2/test” usunie jedynie folder / katalog „test”, bez usuwania pozostałych wymienionych folderów / katalogów (Podanie folderu / katalogu zawierającego inne foldery / katalogi wewnątrz, spowoduje zwrócenie błędu przez funkcję rmdir()).
 • Os.removedirs(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Usuwa wskazane foldery / katalogi (Np. „folder2/test” usunie wszystkie wskazane foldery / katalogi z całej ścieżki „folder2/test”).
 • Os.rename(string<Stara nazwa>, string<Nowa nazwa>) – Zmienia nazwę wskazanego folderu / katalogu.

Wyświetlanie folderów / katalogów

 • Os.getcwd() – Zwraca obecną lokalizację w układzie folderów / katalogów.
 • Os.chdir(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Zmienia obecną lokalizację w układzie folderów / katalogów.
 • Os.listdir(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Zwraca zawartość określonego folderu / katalogu w formie listy.
  • Os.listdir(os.path.expanduser(string<~/Ścieżka do folderu / katalogu>) – Zwraca zawartość określonego folderu / katalogu w formie listy, na podstawie ścieżki ~.
 • Os.walk(string<Ścieżka do folderu / katalogu>) – Zwraca pełną zawartość wskazanego folderu / katalogu wraz z jego pod-folderami / pod-katalogami w formie obiektu (Przykładowe użycie).

Edycja / wyświetlanie plików

 • Os.rename(string<Stara ścieżka do pliku>, string<Nowa ścieżka do pliku>) – Zmienia nazwę wskazanego pliku.
 • Os.stat(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca szczegółowe informacje na temat wskazanego pliku.
  • Os.stat(string<Ścieżka do pliku>).st_mtime – Zwraca datę ostatniej edycji wskazanego pliku (Przykładowe użycie).
 • Os.path.basename(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca nazwę pliku pozyskaną na podstawie wskazanej scieżki.
 • Os.remove(string<Ścieżka do pliku>) – Usuwa wskazany plik.

Tworzenie ścieżki dostępu do pliku

 • Os.path.join(os.environ.get(„HOME”, string<nazwapliku.txt>)) – Zwraca ścieżkę do pliku nazwapliku.txt, znajdującego się w folderze / katalogu domowym, zalogowanego użytkownika.
 • Os.path.basename(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca nazwę pliku do którego prowadzi dana ścieżka.
 • Os.path.dirname(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca ścieżkę prowadzącą do danego pliku.
 • Os.path.split(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca krotkę zawierające ścieżkę oraz nazwę pliku.
 • Os.path.exists(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca wartość logiczną, określająca czy wskazana ścieżka istnieje.
 • Os.path.splitext(string<Ścieżka do pliku>) – Zwraca rozszerzenie wskazanego pliku.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 8 maja 2020

  […] Moduł os [import os] – […]

Dodaj komentarz