(Py) Biblioteka Netmiko (Podstawy)*

Biblioteka Netmiko podstawy

Instalacja biblioteki Netmiko (Linux)

linux$ sudo apt-get install python3-pip

Pobiera a następnie instaluje pakiet PIP, umożliwiający instalację innych modułów / bibliotek Python-a.

linux$ sudo pip3 install -U netmiko

Pobiera a następnie instaluje bibliotekę Netmiko.

Proces tworzenia kodu Netmiko

I – Import biblioteki Netmiko

Import biblioteki Netmiko:

from netmiko import ConnectHandler
 • Importuje bibliotekę Netmiko do kodu Python.

II – Określenie danych urządzenia sieciowego

Określenie danych urządzenia sieciowego:

device = {
  'device_type': 'cisco_ios',
  'host':  '<ADRES-IP>',
  'username': '<LOGIN>',
  'password': '<HASŁO>',
  'port' : <PORT-TCP>,
  'secret': '<HASŁO-SECRET>',
}
 • Określa podstawowe parametry urządzenia sieciowego, umożliwiając późniejsze nawiązanie połączenia zdalnego SSH.

III – Łączenie z urządzeniem sieciowym

Łączenie z urządzeniem sieciowym (Dane zdefiniowane w słowniku):

net_connect = ConnectHandler(**device) 
Łączenie z urządzeniem sieciowym (Dane zdefiniowane bezpośrednio):

net_connect2 = ConnectHandler(device_type='cisco_ios', host='<ADRES-IP>', username='<LOGIN>', password='<HASŁO>', port='<PORT-TCP>', secret ='<HASŁO-SECRET>') 
 • Nawiązuje połączenie zdalne SSH ze wskazanym urządzeniem sieciowym. Dane potrzebna do nawiązania połączenia SSH mogą być zdefiniowane bezpośrednio w odwołaniu do funkcji (ConnectHandler) bądź też pobrane ze wskazanego słownika (**device).

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz