(Py) Moduł Logging (Wstęp)*

Moduł Logging (Wstęp)

Funkcje modułu Logging

 • Logging.basicConfig() – Umożliwia podstawową personalizację ustawień modułu Logging.
 • Logging.debug(intiger) – Generuje wiadomość debug log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku.
 • Logging.info(intiger) – Generuje wiadomość info log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku.
 • Logging.warning(intiger) – Generuje wiadomość warning log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku.
 • Logging.error(intiger) – Generuje wiadomość error log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku.
 • Logging.critical(intiger) – Generuje wiadomość critical log, wyświetloną na konsoli bądź zapisaną w pliku.

Przykładowe wykorzystanie modułu logging

import logging

logging.basicConfig(filename="example.log",
          filemode="w",
          level=logging.DEBUG,
          format="%(asctime)s:%(name)s:%(levelname)s: %(message)s",
          datefmt="%m/%d/%Y %H:%M:%S")

logging.debug("This is debug message")
logging.info("This is info message")
logging.warning("This is warning message")
logging.error("This is error message")
logging.critical("This is critical message")

# 02/06/2021 12:00:32:root:INFO: This is info message

Podstawowa konfiguracja modułu logging

BasicConfig

 • filename=”file_name – Zapisuje generowane logi w wskazanym pliku.
 • filemode=”w/a – Nadpisuje / Dopisuje generowane logi do wskazanego w opcji (filename) pliku.
 • level=”logging.LOGLEVEL– Określa jaki poziom logów będzie wyświetlany na konsoli bądź zapisywany w pliku. Wpisanie poziomu np. DEBUG, umożliwi generowanie wszystkich wyższych poziomem logów (INFO, WARNING, ERROR czy CRITICAL).
 • format=”log_format – Określa format generowanych logów.
 • datefmt=”time_format – Określa format czasu, w generowanych logach.

Format logów

 • %(asctime)s – Dokładny czas wygenerowania logu (Np. 02/06/2021 12:54:02).
 • %(process)d – Numer procesu wygenerowanego logu (Np. 18645).
 • %(name)s – Nazwa instancji wygenerowanego logu (Np. root).
 • %(levelname)s – Poziom wygenerowanego logu (Np. INFO).
 • %(message)s – Opis wygenerowanego logu (Np. This is info message).

Format czasu logów

 • %m – Miesiąc w formie liczby.
 • %b – Miesiąc w formie skróconej nazwy.
 • %B – Miesiąc w formie pełnej nazwy.
 • %d – Dzień miesiąca w formie liczby.
 • %Y – Rok w pełnej formie.
 • %y – Rok ograniczony do obecnego wieku.
 • %H – Godzina w formie 24h.
 • %I – Godzina w formie 12h.
 • %p – Wartość AM, PM.
 • %M – Minuty w formie liczby.
 • %S – Sekundy w formie liczby.
 • %f – Mikrosekundy liczby.
 • %z – Strefa czasowa UTC.
 • %Z – Nazwa strefy czasowej.
 • %j – Dzień roku.
 • %a – Skrócona nazwa dnia tygodnia.
 • %A – Pełna nazwa dnia tygodnia.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz