(Py) Moduł Logging (Własne logi)*

Moduł Logging (Własne logi)

Wstęp

 • Moduł Logging umożliwia tworzenie własnych logów z zmienioną wartością Log name.
 • Każdy nowy rodzaj logów może posiadać swoje własne ustawienia.

Tworzenie własnych logów w module Logging

Definicja własnych logów

import logging

# Create main format:
logFormat = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s", "%m/%d/%Y %H:%M:%S")
# Create main consol handler and and basic handler configuration:
consoleHandler = logging.StreamHandler()
consoleHandler.setLevel(logging.WARNING)
consoleHandler.setFormatter(logFormat)
# Create main file handler and and basic handler configuration:
fileHandler = logging.FileHandler("testLog.log")
fileHandler.setLevel(logging.DEBUG)
fileHandler.setFormatter(logFormat)

# Create database logger:
dataBaseLogger = logging.getLogger("DataBase")
dataBaseLogger.setLevel(logging.DEBUG)
# Add handlers to logger:
dataBaseLogger.addHandler(fileHandler)
dataBaseLogger.addHandler(consoleHandler)

dataBaseLogger.error("This is debug message")

# 02/06/2021 13:30:57 - DataBase - ERROR - This is debug message

Tworzenie własnych logów z listy

import logging

# Logg list:
loggerItemList = ["DataBase", "Conection", "GUI"]

# Create main format:
logFormat = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s", "%m/%d/%Y %H:%M:%S")
# Create main consol handler and and basic handler configuration:
consoleHandler = logging.StreamHandler()
consoleHandler.setLevel(logging.WARNING)
consoleHandler.setFormatter(logFormat)
# Create main file handler and and basic handler configuration:
fileHandler = logging.FileHandler("testLog.log")
fileHandler.setLevel(logging.DEBUG)
fileHandler.setFormatter(logFormat)

logerDict = {}
for loggerItem in loggerItemList:
  # Create database logger:
  logger = logging.getLogger(loggerItem)
  logger.setLevel(logging.DEBUG)
  # Add handlers to logger:
  logger.addHandler(consoleHandler)
  logger.addHandler(fileHandler)
  # Add logger object to logerDict:
  logerDict[loggerItem] = logger

# Application code
logerDict["DataBase"].debug("This is debug message")
logerDict["Conection"].info("This is info message")
logerDict["GUI"].error("This is error message")

# 02/06/2021 13:31:08 - DataBase - DEBUG - This is debug message
# 02/06/2021 13:31:08 - Conection - INFO - This is info message
# 02/06/2021 13:31:08 - GUI - ERROR - This is error message

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz