(Py) Moduł Json*

Moduł Json

Link do dokumentacji Python 3.9.2 Json.

Funkcje modułu Json

Operacje modułu Json

  • Json.loads(string<json>) – Zwraca zawartość wskazanego ciągu znaków, w formie słownika python (Dict).
  • Json.dumps(dict<json>) – Zwraca wskazany słownik (zgodny z formatem Json), jako zwykły ciąg znaków.
    • Json.dumps(dict<json>, indent=int) – Formatuje zwracany ciąg znaków, dodając określoną liczbę spacji z lewej strony każdego wiersza, każde zagnieżdżenie podwaja liczbę spacji.
    • Json.dumps(dict<json>, sort_keys=True) – Sortuje zwracany ciąg znaków.

Porównanie formatów słownik Python <-> Json (JavaScript)

Python dictJson (JavaScript)
DictObject
ListArray
TupleArray
StringSring
IntNumber
FloatNumber
TrueTrue
FalseTrue
NoneNull
Porównanie formatów słownik Python <-> Json (JavaScript)

Przykładowe wykorzystanie modułu Json

Przykładowe wykorzystanie modułu Json:

import json
# Pobranie przykładowego pliku JSON:
json_example = open("int.json").read()

# Przetworzenie pobranego pliku JSON do formatu Listy Python:
json_python = json.loads(json_example)

# Pobranie / wyświetlenie nazwy interfejsu z listy:
print(json_python["openconfig-interfaces:interfaces"]["interface"][inter]["name"])

# Przetworzenie / wyświetlenie list Python w formacie JSON:
print(json.dumps(json_python))

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz