(Py) Moduł IPAddress*

Moduł IPAddress

Podstawy

Podstawowe metody modułu IPAddress

 • Ipaddress.ip_address(string) – Przyjmuje adres IPv4/IPv6 w postaci ciągu znaków, zwracając obiekt „IPv4Address” bądź „IPv6Address”. W przypadku podania nieprawidłowego adresu, metoda ip_address zwróci wyjątek „ValueError” .
 • Ipaddress.ip_natwork(string) – Przyjmuje sieć IPv4/IPv6 w postaci ciągu znaków, zwracając obiekt „IPv4Network” bądź „IPv6Network”. W przypadku podania nieprawidłowej sieci, metoda ip_network zwróci wyjątek „ValueError” .
 • Ipaddress.ip_interface(string)
 • Ipaddress.ip_address(string)
 • Ipaddress.ip_address(string)
 • Ipaddress.ip_address(string)

Adresy IPv4/IPv6

IPv4Address Class

 • Ipaddress.IPv4Address(string) – Zwraca obiekt adresu IPv4. W przypadku podania nieprawidłowego adresu, klasa IPv4Address zwróci wyjątek „AddressValueError”. Klasa IPv4Address posiada następujące właściwości:
  • IPv4AddressObject.is_global – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem publicznym.
  • IPv4AddressObject.is_private – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem prywatnym.
  • IPv4AddressObject.is_multicast – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem multicast.
  • IPv4AddressObject.is_link_local – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem link local.
  • IPv4AddressObject.is_loopback – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem loopback.
  • IPv4AddressObject.is_unspecified – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem niezdefiniowanym.
  • IPv4AddressObject.is_reserved – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem zarezerwowanym.
  • IPv4AddressObject.version – Zwraca wersje protokołu IP względem podanego obiektu (4/6).
  • IPv4AddressObject.max_prefixlen – Zwraca maksymalny prefix (32).
  • IPv4AddressObject.exploded – Zwraca adres IPv4 w notacja dziesiętna z kropkami.
  • IPv4AddressObject.packed – Zwraca adres IPv4 w wersji binarnej.

IPv6Address Class

 • Ipaddress.IPv6Address(string) – Zwraca obiekt adresu IPv6. W przypadku podania nieprawidłowego adresu, klasa IPv6Address zwróci wyjątek „AddressValueError”. Klasa IPv6Address posiada następujące właściwości:
  • IPv6AddressObject.is_global – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem publicznym.
  • IPv6AddressObject.is_private – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem prywatnym.
  • IPv6AddressObject.is_multicast – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem multicast.
  • IPv6AddressObject.is_link_local – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem link local.
  • IPv6AddressObject.is_site_local – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem site local.
  • IPv6AddressObject.is_loopback – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem loopback.
  • IPv6AddressObject.is_unspecified – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem niezdefiniowanym.
  • IPv6AddressObject.is_reserved – Zwraca wartość logiczną True, gdy podany adres jest adresem zarezerwowanym.
  • IPv6AddressObject.version – Zwraca wersje protokołu IP względem podanego obiektu (4/6).
  • IPv6AddressObject.max_prefixlen – Zwraca maksymalny prefix (128).
  • IPv6AddressObject.packed – Zwraca adres IPv6 w wersji binarnej.
  • IPv6AddressObject.compressed – Zwraca wskazany adres IPv6 w postaci skompresowanej.
  • IPv6AddressObject.exploded – Zwraca wskazany adres IPv6 w pełnej postaci.

Operacje na klasach IPv4Address / IPv6Address

 • Adres-1 < Adres-2 – Zwraca wartość logiczną True, gdy adres pierwszy jest mniejszy od adresu drugiego.
 • Adres-1 > Adres-2 – Zwraca wartość logiczną True, gdy adres pierwszy jest większy od adresu drugiego.
 • Adres-1 == Adres-2 – Zwraca wartość logiczną True, gdy adres pierwszy jest równy adresowi drugiemu.
 • Adres-1 != Adres-2 – Zwraca wartość logiczną True, gdy adres pierwszy nie jest równy adresowi drugiemu.
 • Adresinteger – Zwraca obiekt adresu IPv4/IPv6, o zmniejszonej wartości.
 • Adres + integer – Zwraca obiekt adresu IPv4/IPv6, o zwiększonej wartości.

Operacja próbująca zwiększyć wartość adresu IPv4/IPv6 ponad dopuszczalną wielkość, zwróci wyjątek „AddressValueError”.

Sieci IPv4/IPv6

IPv4Network Class

 • Ipaddress.IPv4Network(string<IPaddress/mask>strict=boolean) / ((string<IPaddress>string or integer <Mask or Prefix>)) – Zwraca obiekt sieci IPv4. W przypadku podania nieprawidłowej sieci, klasa IPv4Network zwróci wyjątek „AddressValueError”, w przypadku podania nieprawidłowej maski / prefix-u, klasa IPv4Network zwróci wyjątek „NetmaskValueError”. Klasa IPv4Network posiada następujące właściwości i metody:
  • IPv4NetworkObject.is_global – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy publiczne.
  • IPv4NetworkObject.is_private – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy prywatne.
  • IPv4NetworkObject.is_multicast – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy multicast.
  • IPv4NetworkObject.is_link_local – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy link local.
  • IPv4NetworkObject.is_loopback – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy loopback.
  • IPv4NetworkObject.is_unspecified – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy niezdefiniowane.
  • IPv4NetworkObject.is_reserved – Zwraca wartość logiczną True, gdy podana sieć zawiera adresy zarezerwowane.
  • IPv4NetworkObject.version – Zwraca wersje protokołu IP względem podanego obiektu (4/6).
  • IPv4NetworkObject.network_address – Zwraca adres sieci bez maski / prefix-u.
  • IPv4NetworkObject.broadcast_address – Zwraca adres rozgłoszeniowy broadcast.
  • IPv4NetworkObject.hostmask– Zwraca maskę (wildcard) w notacji dziesiętnej z kropkami.
  • IPv4NetworkObject.netmask – Zwraca maskę w notacji dziesiętnej z kropkami.
  • IPv4NetworkObject.with_prefixlen – Zwraca adres sieci z prefix-em.
  • IPv4NetworkObject.with_hostmask – Zwraca adres sieci z maską (wildcard) w notacji dziesiętnej z kropkami.
  • IPv4NetworkObject.with_netmask – Zwraca adres sieci z maską w notacji dziesiętnej z kropkami.
  • IPv4NetworkObject.num_addresses – Zwraca ilość wszystkich adresów, dostępnych we wskazanej sieci.
  • IPv4NetworkObject.prefixlen – Zwraca prefix w postaci liczby.
  • IPv4NetworkObject.hosts() – Zwraca obiekt, zawierający obiekty wszystkich adresów IP należących do danej sieci.
  • IPv4NetworkObject.overlaps(object<IPv4Network>) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wskazana sieć nachodzi się z siecią podaną jako parametr funkcji overlaps.
  • IPv4NetworkObject.subnets() – Zwraca obiekt, zawierający obiekty wszystkich sieci jakie można utworzyć w podanej sieci z mniejszym prefix-em. Sieć 192.168.1.0/24 zwróci następujące sieci: 192.168.1.0/25 i 192.168.1.128/25.
  • IPv4NetworkObject.subnets(prefixlen_diff=integer) – Zwraca obiekt, zawierający obiekty wszystkich sieci jakie można utworzyć w podanej sieci z mniejszym prefix-em określonym za pomocą wartości „prefixlen_diff”. Sieć 192.168.1.0/24 zwróci następujące sieci: 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 i 192.168.1.192/26.
  • IPv4NetworkObject.subnets(new_prefix=integer) – Zwraca obiekt, zawierający obiekty wszystkich sieci jakie można utworzyć w podanej sieci z określonym za pomocą wartości new_prefix prefix-em. Sieć 192.168.1.0/24 z wartością „new_prefix” równą 26, zwróci następujące sieci: 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 i 192.168.1.192/26.
  • IPv4NetworkObject.supernet() – Zwraca sieć z większym prefix-em, do której przynależy wskazana sieć.
  • IPv4NetworkObject.supernet(prefixlen_diff=integer) – Zwraca sieć z większym o określoną przez wartość „prefixlen_diff” prefix-em, do której przynależy wskazana sieć.
  • IPv4NetworkObject.supernet(new_prefix=integer) – Zwraca sieć z określonym prefix-em, do której przynależy wskazana sieć.
  • IPv4NetworkObject.subnet_of(object<IPv4Network>) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli wskazana sieć zawiera się w sieci podanej jako parametr funkcji subnet_of.
  • IPv4NetworkObject.supernet_of(object<IPv4Network>) – Zwraca wartość logiczną True, jeśli sieć podana jako parametr funkcji supernet_of, jest zawarta we wskazanej sieci.

IPv6Network Class

 • Ipaddress.IPv6Network(string<IPaddress/mask>strict=boolean) – Zwraca obiekt sieci IPv6. W przypadku podania nieprawidłowej sieci, klasa IPv6Network zwróci wyjątek „AddressValueError”. Klasa IPv6Network posiada następujące właściwości:
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx
  • IPv6NetworkObject.Xxx – Xxx

IPv4Interface class

 • Ipaddress.IPv4Interface(string<IPaddress/prefix>) – Zwraca obiekt adresu IPv4.
  • IPv4InterfaceObject.ip – Zwraca adres IPv4.
  • IPv4InterfaceObject.network – Zwraca sieć do której przynależy dany adres IPv4.
  • IPv4InterfaceObject.with_prefixlen – Zwraca adres IPv4 z prefix-em.
  • IPv4InterfaceObject.with_netmask – Zwraca adres IPv4 z maską.
  • IPv4InterfaceObject.with_hostmask – Zwraca adres IPv4 z maską (Wildcard).

Pozostałe funkcje

 • Ipaddress.collapse_addresses(string,) – Zwraca

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz