(Py) Biblioteka Requests przykłady (Restconf)*

Biblioteka Requests przykłady

Artykuł związany z teorią protokołu Requests jest dostępny pod tym linkiem.

Xxx

Przykładowy kod pobierający dane, dotyczące interfejsu GigabitEthernet 1:

import requests
import json

# Słownik zawierający podstawowe informacje na temat urządzenia sieciowego:
device = {"ip": "192.168.64.151",
		"port": "443",
		"user": "rkkr",
		"pass": "rkkr"}

# Zdefiniowanie danych niezbędnych do utworzenia zapytania HTTPS:
headers = {"Accept": "application/yang-data+json"}
url = "https://{}:{}/restconf/data/interfaces/interface=GigabitEthernet1".format(device["ip"], device["port"])

try:
	# Wysłanie zapytania https:
	request_url = requests.get(url, headers=headers, auth=(device["user"], device["pass"]), verify=False) # Wartość False ignoruje certyfikat SSL.

	# Przetworzenie pobranego pliku JSON do formatu Listy Python:
	json_python = json.loads(request_url.text)

	# Pobranie / wyświetlenie informacji o stanie wskazanego interfejsu sieciowego:
	interface_name = json_python["Cisco-IOS-XE-interfaces-oper:interface"]["name"]
	interface_description = json_python["Cisco-IOS-XE-interfaces-oper:interface"]["description"]
	interface_status = json_python["Cisco-IOS-XE-interfaces-oper:interface"]["oper-status"]

	# Werfikacja stanu interfejsu:
	if interface_status.find("ready") >= 0:
		interface_status = "UP"
	else:
		interface_status = "DOWN"

	print("Interfejs {} opisany jako ({}) znajduje sie w stanie {}".format(interface_name, interface_description, interface_status))

except:
    print("\nNastąpił bład połączenia")

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 29 kwietnia 2020

    […] Biblioteka Requests (Restconf) [] – […]

Dodaj komentarz