(PY) Biblioteka PyQt 5 (Windows)*

Biblioteka PyQt 5 (Windows)

Windows

Przykładowy kod

import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
  QApplication, QLabel, QLineEdit, QWidget,
  QMainWindow, QMessageBox,
  QPushButton, QVBoxLayout)
from random import randint


class MainWindow(QMainWindow):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę okna:
    self.setWindowTitle("RKKR")
    # Określa wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.resize(300,100)

    # Deklaracja nowego okna:
    self.settingsWindow = SettingsWindow()
    self.newDeviceWindow = NewDeviceWindow()

    # Deklaracja przycisków:
    myButtonOne = QPushButton("One")
    myButtonOne.clicked.connect(self._clickedOne)
    myButtonTwo = QPushButton("Two")
    myButtonTwo.clicked.connect(self._clickedTwo)

    # Deklaracja edytowalnego pola do wprowadzania tekstu:
    myLineEdit = QLineEdit()
    myLineEdit.textChanged.connect(self.settingsWindow.myLabel.setText)

    # Dodanie przycisków button oraz pola edycji tekstu do layaut-u:
    myLayout = QVBoxLayout(self)
    myLayout.addWidget(myButtonOne)
    myLayout.addWidget(myButtonTwo)
    myLayout.addWidget(myLineEdit)

    # Deklaracja / wywołanie layaut-u:
    myWidget = QWidget()
    myWidget.setLayout(myLayout)
    self.setCentralWidget(myWidget)

  def _clickedOne(self):
    """ Funkcja otwierająca / zamykająca nowe okno """
    if self.settingsWindow.isVisible():
      # Zamyka okno jeśli jest ono otwarte:
      self.settingsWindow.hide()
    else:
      # Otwiera okno jeśli nie jest ono otwarte:
      self.settingsWindow.show()

  def _clickedTwo(self):
    """ Funkcja otwierająca nowe okno """
    # Otwarcie nowego okna:
    self.newDeviceWindow.show()
    
class SettingsWindow(QWidget):
  """ Deklaracja nowego okna, nowe okno moe być nowym oknem głównym QMainWindow """

  def __init__(self):
    super().__init__()

    myLayout = QVBoxLayout()
    self.myLabel = QLabel(f"To jest Sparta i jej {randint(200,500)} wojowników.")
    myLayout.addWidget(self.myLabel)
    self.setLayout(myLayout)

class NewDeviceWindow(QWidget):
  """ Deklaracja nowego okna, nowe okno moe być nowym oknem głównym QMainWindow """

  def __init__(self):
    super().__init__()

    myLayout = QVBoxLayout()
    self.myLabel = QLabel(f"To jest Sparta i jej {randint(200,500)} wojowników.")
    myLayout.addWidget(self.myLabel)
    self.setLayout(myLayout)

def main():
  application = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  application.exec_()

if __name__ == "__main__":
  main()

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz