(PY) Biblioteka PyQt 5 (Dialogs)*

Biblioteka PyQt 5 (Dialogs)

Wbudowane okna dialogowe

 • QMessageBox.warning(self, „Nazwa okna dialogowego„, „Treść dialogu„) – Tworzy a następnie wywołuje wbudowane okno dialogowe. PyQt udostępnia następujące wbudowane okna dialogowe:
  • about, critical, information, question, warning.

Przykładowy kod

import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
  QApplication, QWidget,
  QMainWindow, QMessageBox,
  QPushButton, QVBoxLayout)


class MainWindow(QMainWindow):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę okna:
    self.setWindowTitle("RKKR")
    # Określa wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.resize(300,100)

    myButton = QPushButton("Press Me!")
    myButton.clicked.connect(self._clicked)

    myLayout = QVBoxLayout(self)
    myLayout.addWidget(myButton)

    myWidget = QWidget()
    myWidget.setLayout(myLayout)
    self.setCentralWidget(myWidget)

  def _clicked(self):
    # Wbudowane okna dialogowe:
    myButton = QMessageBox.warning(self, "Nazwa okna dialogowego", "Treść dialogu")
    
    # Wyświetlanie tekstu po wciśnięciu przycisku Ok:
    if myButton == QMessageBox.Ok:
      print("Ok")

def main():
  application = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  application.exec_()

if __name__ == "__main__":
  main()

Podstawowe okna dialogowe

 • Dialog.setWindowTitle(String) – Określa nazwę okna dialogowego.
 • Dialog.setText(String) – Określa zawartość okna dialogowego (Wiadomość jaka będzie wyświetlana).
 • Dialog.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel) – Określa przyciski jakie będą wyświetlane pod wiadomością okna dialogowego. Ilość przycisków można zmieniać dodając je po znaku „|”. Biblioteka PyQt udostępnia następujące rodzaje wbudowanych przycisków:
  • Ok, Open, Save, Cancel, Close, Discard, Apply, Reset, RestoreDefaults, Help, SaveAll, Yes, YesToAll, No, NoToAll, Abort, Retry, Ignore, NoButton.
 • Dialog.setIcon(QMessageBox.Information) – Określa ikonę przypisaną do okna dialogowego. Biblioteka PyQt udostępnia następujące rodzaje ikon wbudowanych:
  • NoIcon, Question, Information, Warning, Critical.

Przykładowy kod

import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
  QApplication, QWidget,
  QMainWindow, QMessageBox,
  QPushButton, QVBoxLayout)


class MainWindow(QMainWindow):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę okna:
    self.setWindowTitle("RKKR")
    # Określa wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.resize(300,100)

    myButton = QPushButton("Press Me!")
    myButton.clicked.connect(self._clicked)

    myLayout = QVBoxLayout(self)
    myLayout.addWidget(myButton)

    myWidget = QWidget()
    myWidget.setLayout(myLayout)
    self.setCentralWidget(myWidget)

  def _clicked(self, data):
    print("RKKR", data)

    # Wywołuje domyślne okno dialogowe:
    myMessage = QMessageBox(self)
    # Określa nazwę okna dialogowego:
    myMessage.setWindowTitle("Uwaga!")
    # Określa wiadomość zawartą w oknie dialogowym:
    myMessage.setText("Podany adres IP jest nieosiągalny!")
    # Przypisuje wskazane przyciski Button do okna dialogowego:
    myMessage.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel)
    # Przypisuje ikone do okna dialogowego:
    myMessage.setIcon(QMessageBox.Information)

    # Obsługa przycisków:
    myButton = myMessage.exec_()

    # Wyświetlanie tekstu po wciśnięciu przycisku Ok:
    if myButton == QMessageBox.Ok:
      print("Ok")
    # Wyświetlanie tekstu po wciśnięciu przycisku Cancel:
    elif myButton == QMessageBox.Cancel:
      print("Cancel")

def main():
  application = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  application.exec_()

if __name__ == "__main__":
  main()

Własne okna dialogowe

 • DialogButton.accepted.connect(Function) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu prze użytkownika przycisku button, z przypisaną rolą AcceptRole bądź YesRole.
 • DialogButton.rejected.connect(Function) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu prze użytkownika przycisku button, z przypisaną rolą RejectRole bądź NoRole.
 • DialogButton.clicked.connect(Function) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu prze użytkownika jakiegokolwiek przycisku button.

Przykładowy kod

import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
  QApplication, QDialog, QDialogButtonBox, QLabel,
  QMainWindow, QWidget,
  QPushButton, QVBoxLayout)


class MainWindow(QMainWindow):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę okna:
    self.setWindowTitle("RKKR")
    # Określa wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.resize(300,100)

    myButton = QPushButton("Press Me!")
    myButton.clicked.connect(self._clicked)

    myLayout = QVBoxLayout(self)
    myLayout.addWidget(myButton)

    myWidget = QWidget()
    myWidget.setLayout(myLayout)
    self.setCentralWidget(myWidget)

  def _clicked(self):
    # Wywołanie nowego okna dialogowego:
    myMessage = MyDialog()
    myMessage.exec_()

class MyDialog(QDialog):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę nowego okna dialogowego:
    self.setWindowTitle("My own dialog!")
    # Definiuje wykorzystywane przyciski Button:
    Buttons = QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel

    # Przypisuje wskazane przyciski Button do okna dialogowego:
    buttonBox = QDialogButtonBox(Buttons)
    # Dodaje akcje do przycisków button:
    buttonBox.accepted.connect(self._accepted)
    buttonBox.rejected.connect(self._rejected)

    # Tworzy nowy layout:
    self.myLayout = QVBoxLayout()
    dialogMessage = QLabel("Coś poszło nie tak, dobrze?")
    self.myLayout.addWidget(dialogMessage)
    self.myLayout.addWidget(buttonBox)
    self.setLayout(self.myLayout)

  def _accepted(self):
    print("Accepted")
    self.close()

  def _rejected(self):
    print("Rejected")
    self.close()

def main():
  application = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  application.exec_()

if __name__ == "__main__":
  main()

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz