(PY) Biblioteka PyQt 5 (Actions)*

Biblioteka PyQt 5 (Actions)

Tworzenie akcji

  • QAction(string<Nazwa akcji>, object<Obiekt wywołujący akcje>) – Tworzy nowy obiekt akcji.
  • QAction.setIcon(QIcon) – Dodaje ikonę do akcji.
  • QAction.setStatusTip(Status)Dodaje opis do akcji.
  • QAction.setCheckable(Status)Dodaje możliwość włączenie / wyłączenia akcji.
  • QAction.setShortcut(QKeySequence.akcja) – Przypisuje skrót klawiszowy do akcji.
  • QAction.setShortcut(string<Skrót klawiszowy np. „Ctrl+g”>) – Przypisuje skrót klawiszowy do akcji.

Signals

Przekazywanie parametrów metodzie wykonywanej za pomocą funkcji connect jest możliwe za pomocą Partial.

  • QAction.triggered.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po wybraniu danej akcji.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz