GitHub*

GitHub

Repetytorium / Gałęzie

Tworzenie repozytorium / Łączenie repozytorium

 • git clone https://link – Klonuje wskazane repozytorium do lokalnego katalogu.
 • git init – Inicjuje nowe repetytorium we wskazanym katalogu.
 • git remote add origin https://link – Łączy zainicjowane repozytorium z repozytorium na GitHub-ie.

Tworzenie gałęzi

 • git branch – Wyświetla wszystkie dostępne gałęzie w danym repozytorium.
 • git branch nazwa_gałęzi – Tworzy nową gałąź w danym repozytorium.
 • git checkout nazwa_gałęzi – Przełącza się pomiędzy gałęziami w obrębie danego repozytorium.
 • git checkout -b nazwa_gałęzi – Tworzy nową gałąź w danym repozytorium, jednocześnie na nią przechodząc.
 • git push origin nazwa_gałęzi – Wysyła stworzoną gałąź na repozytorium GitHub.
 • git merge nazwa_gałęzi – Scalamy gałąź w której się znajdujemy ze wskazaną w Komedzie gałęzią.
 • git branch -d nazwa_gałęzi – Usuwa wskazaną gałąź.

Praca z repetytorium

Praca z repozytorium przebiega w kilku krokach

 1. Pobranie repetytorium.
 2. Modyfikacja plików.
 3. Dodanie zmian do poczekalni.
 4. Zatwierdzenie zmian (Commit).
 5. Wysłanie zmian do repetytorium GitHub.

Praca z repetytorium komendy (Punkt 1)

 • git pull – Pobiera najnowsze zmiany z repozytorium GitHub.
 • git pull origin main – Pobiera najnowsze zmiany z repozytorium GitHub („Origin” oznacza zewnętrzne repozytorium, „main” określa główną gałąź obecnego repozytorium).

Praca z repetytorium komendy (Punkt 3)

 • git status – Wyświetla status obecnego repozytorium.
 • git add pliki – Dodaje wskazany plik / pliki do poczekalni (Użycie kropki „.” doda wszystkie pliki).
 • git rm pliki – Indeksuje usunięty plik / pliki w poczekalni.
 • git add . –all – Indeksuje wszystkie zmiany w poczekalni.

Praca z repetytorium komendy (Punkt 4)

 • git commit -m „Opis dokonanej zmiany – Wykonuje kommit.

Praca z repetytorium komendy (Punkt 5)

 • git push origin main – Wysyła repozytorium na GitHub („Origin” oznacza zewnętrzne repozytorium, „main” określa główną gałąź obecnego repozytorium).
 • git push origin master – Wysyła repozytorium na GitHub („Origin” oznacza zewnętrzne repozytorium).

Xxx

Podstawowy schemat Gita: Working Area -> Index -> Repository.

 • git diff – Wyświetla różnicę pomiędzy Working Area a Indexem.
 • git diff –cached – Wyświetla różnicę pomiędzy Indexem Repository.
 • git log – Wyświetla wszystkie hasze (Zmiany) zakomitowane w danym branch-u.
 • git reflog – Wyświetla wszystkie zmiany.

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz