(A) Ansible plik Playbook*

Ansible plik Playbook

T

 • Plik Playbook umożliwia zdefiniowanie procesów automatyzujących pracę urządzeń sieciowych.

Tworzenie nowego pliku playbook

linux$ mkdir nazwa-projektu

Tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie.

linux$ cd nazwa-projektu

Przechodzi do poziomu nowo stworzonego katalogu.

linux:~/nazwa-projektu$ nano nazwa-playbooka.yml

Tworzy nowy plik automatyzujący playbook.

Przykładowa zawartość pliku ansible.cfg

---
# Komentarz dotyczący zawartości

- hosts: {ALL / nazwa-grupy}
 gather_facts: false

 tasks:
  - name: Show running-configuration
   ios_command:
    commands:
     - show running-config
    register: config

  - name: Save output
   copy:
    content: "{{config.stdout[0]}}"
    dest: "./backups/{{inventory_hostname}}-config.txt"
 

linux:~/nazwa-projektu$ ansible-playbook nazwa-playbooka.yml

Uruchamia

Pozostałe tematy związane z Ansible

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz