(Ts) Point to Point Protocol*

Podstawowe informacje o statusie interfejsu serialowego

 • Podstawowa komenda weryfikująca osiągalność warstwy trzeciej [ping], umożliwia szubką weryfikację połączenia serialowego.
  • Jeżeli komenda ping się nie powiedzie, należy sprawdzić status interfejsu serialowego [show ip interface brief].
  • Jeżeli komenda ping się powiedzie, należy sprawdzić status danej sieci w tablicy routingu.
Line Status Protocol Status Likely General Reason / Layer
Administratively down Down Interface Shutdown
Down Down Layer 1
Up Down Layer 2
Up Up Layer 3

Status interfejsu serialowego, a warstwa modelu OSI/ISO

Troubleshooting Warstwy pierwszej modelu OSI

 • Status interfejsów serialowych na obydwóch końcach połączenia, może się od siebie różnić. Np. w sytuacji w której jedno z urządzeń wyłączy interfejs komendą [shutdown] a drugie będzie w stanie (down/down). Dlatego weryfikując połączenie PPP należy sprawdzi status połączenia na obydwóch końcach przewodu serialowego.

Troubleshooting Warstwy drugiej modelu OSI

Line Status Protocol Status Likely General Reason / Layer
Up Down on both ends (Flaping Up / Down) Mismatch „encapsulation” comands.
Up Down on one ends, Up on the other Keepalive disabled on the end in an up state when using HDLC
Up Down on both ends PAP / CHAP authentication failure

Status interfejsu serialowego, dla warstwy drugiej modelu OSI/ISO

Problemy związane z funkcją Keepalive

 • Funkcja Keepalive umożliwia śledzenie statusu interfejsu sieciowego, dzięki czemu w przypadku wykrycia przerwania połączenia serialowego, interfejs automatycznie przejdzie w stan (down). Funkcja Keepalive wysyła wiadomości utrzymujące kontakt pomiędzy sąsiadami w 10 sekundowych odstępach, jednocześnie oczekując na nie odpowiedzi. W przypadku nieotrzymania tak owej, przez okres od 30 do 50 sekund, ruter uzna że sąsiednie urządzenie nie jest już dostępne a tym samym przeniesie je w stan (down).
 • Problem z funkcją Keepalive Failure występuje, kiedy jedno z urządzeń ją wyłączy a drugie nie. W takim przypadku urządzenie które dezaktywowało funkcję Keepalive będzie posiadać status up/down. Aby sprawdzić status funkcji Keepalive, należy wykorzystać komendę [show interface]. (Problem ten nie dotyczy protokołu PPP a jedynie protokołu HDLC).

Problemy związane z uwierzytelnianiem

 • Statusu (up/down) na interfejsie serialowym, oznacza że ruter może mieć problemy z uwierzytelnianiem protokołu PAP/CHAP, aby to zweryfikować należy wykorzystać komendę [show interface], [show ppp all] bądź też sprawdzić wydruk debugowania procesu uwierzytelniania za pomocą komendy [debug ppp authentication].
 • Protokół CHAP wykorzystuje trzy rodzaje wiadomości, aby je wyświetlić należy włączyć proces debugowania a następnie zresetować interfejs komendą [shutdown] oraz [no shutdown]. Rodzaje wiadomości protokołu CHAP są następujące:
  • CHALLENGE – Urządzenie uwierzytelniające inicjuje proces uwierzytelniania obydwóch urządzeń.
  • RESPONSE – Urządzenie uwierzytelniane wysyła odpowiedź zawierającą login wraz z hasłem.
  • FAILURE – Urządzenie uwierzytelniające informuje o niepowodzeniu procesu uwierzytelniania.

Troubleshooting Warstwy trzeciej modelu OSI

 • Status (Up/Up) interfejsu serialowego, nie gwarantuje że działa on prawidłowo, może zdarzyć się że pomimo statusu (Up/Up) komenda [ping] zawiedzie, wskazując na problemy związane z błędną konfiguracją warstwy trzeciej.

Pozostałe tematy związane z protokołem PPP oraz PPPoE

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz