(K) Przełącznik Frame Relay

Konfiguracja przełącznika Frame Relay

Konfiguracja przełącznika Frame Relay

Przykładowa konfiguracja przełącznika Frame Relay została opisana w artykule: Multipoint Frame Relay.

(config)# frame-relay switching

Aktywuje funkcję przełącznika Frame-Relay na konfigurowanym ruterze.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# encapsulation frame-relay

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay.

(config-if)# frame-relay intf-type dce

Określa rolę konfigurowanego interfejsu serialowego, na DCE.

(config-if)# frame-relay route 16-1007(DLCI konfigurowanego interfejsu) interface interfejs(Interfejs następnego przeskoku dla danej trasy) 16-1007(DLCI przypisane do interfejsu następnego przeskoku)

Tworzy trasę określającą powiązanie pomiędzy poszczególnymi wartościami DLCI a interfejsami serialowymi.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

# show frame-relay route

Wyświetla konfiguracje trasowania protokołu Frame Relay.

Nowa metoda konfiguracji przełącznika Frame Relay

Przykładowa konfiguracja przełącznika Frame Relay została opisana w artykule: Point to Point Frame Relay.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config)# encapsulation frame-relay

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay.

(config-if)# frame-relay intf-type dce

Określa rolę konfigurowanego interfejsu serialowego, na DCE.

(config-if)# frame-relay switching

Aktywuje funkcję przełącznika Frame-Relay na konfigurowanym ruterze.

(config)# connect nazwa interfejs(Pierwszy interfejs) 16-1007(DLCI pierwszego interfejsu) interfejs(Drugi interfejs) 16-1007(DLCI drugiego interfejsu)

Tworzy nową trasę Frame Relay pomiędzy pierwszym interfejsem serialowym z przypisaną do niego wartością DLCI, a drugim interfejsem oraz określoną względem niego wartością DLCI.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

# show connection all

Wyświetla konfiguracje trasowania protokołu Frame Relay.

Komendy SHOW

# show frame-relay route

Wyświetla konfiguracje trasowania protokołu Frame Relay.

# show connection all

Wyświetla konfiguracje trasowania protokołu Frame Relay.

Pozostałe tematy związane z protokołem Frame Relay

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz