(WLC) Konfiguracja protokołu SNMP*

Konfiguracja protokołu SNMP

Konfiguracja protokołu SNMPv2C

Podstawowa konfiguracja protokołu SNMPv2C

(Cisco Controller) > config snmp version v2c enable

Aktywuje protokół SNMPv2C na konfigurowanym kontrolerze WLC.

(Cisco Controller) > config snmp syslocation lokalizacja

Określa lokalizację konfigurowanego kontrolera WLC.

(Cisco Controller) > config snmp syscontact kontakt

Określa dane kontaktowe do osoby zajmującej się konfigurowanym kontrolerem WLC.

Konfiguracja grupy Community (SNMPv2C)

(Cisco Controller) > config snmp community create nazwa-Community

Definiuje nazwę grupy Community.

(Cisco Controller) > config snmp community mode {enable / disable} nazwa-Community

Aktywuje / Dezaktywuje zdefiniowaną nazwę grupy Community.

(Cisco Controller) > config snmp community ipaddr adres-IP [maska](0.0.0.0 0.0.0.0) nazwa-Community

Określa adres / sieć do której znajduje się serwer SNMPv2C.

(Cisco Controller) > config snmp community accessmode {ro / rw} nazwa-Community

Określa poziom dostępu wskazanej grupy Community,

(Cisco Controller) > config snmp community delete nazwa-Community

Usuwa wskazaną grupę Community.
Istnieje możliwość zdefiniowania wielu grup Community, posiadających inne uprawnienia oraz adresy IP serwerów SNMPv2C.

Konfiguracja wiadomości Trap (SNMPv2C)

(Cisco Controller) > config snmp trapreceiver create nazwa-trap adres-IP

Określa adres IP serwera SNMPv2C, na który będą wysyłane wiadomości Trap.

(Cisco Controller) > config snmp trapreceiver mode enable nazwa-trap

Aktywuje proces wysyłania wiadomości Trap.

(Cisco Controller) > config

xxx

(Cisco Controller) > config

xxx

Konfiguracja protokołu SNMPv3

Podstawowa konfiguracja protokołu SNMPv3

(Cisco Controller) > config snmp version v3 enable

Aktywuje protokół SNMPv2C na konfigurowanym kontrolerze WLC.

(Cisco Controller) > config snmp syslocation lokalizacja

Określa lokalizację konfigurowanego kontrolera WLC.

(Cisco Controller) > config snmp syscontact kontakt

Określa dane kontaktowe do osoby zajmującej się konfigurowanym kontrolerem WLC.

Konfiguracja wiadomości Trap (SNMPv3)

(Cisco Controller) > config snmp trapreceiver create nazwa-trap adres-IP

Określa adres IP serwera SNMPv2C, na który będą wysyłane wiadomości Trap.

(Cisco Controller) > config snmp trapreceiver mode enable nazwa-trap

Aktywuje proces wysyłania wiadomości Trap.

Konfiguracja użytkowników protokołu SNMPv3

(Cisco Controller) > config snmp v3user create nazwa-użutkownika {rw / ro} {none / hmacmd5 / hmacsha} {none / aescfb128 / des} hasło-Auth hasło-Priv

Dodaje nowego użytkownika protokołu SNMPv3.

(Cisco Controller) > config snmp v3user delete nazwa-użutkownika

Usuwa wskazanego użytkownika protokołu SNMPv3.

Komendy Show

(Cisco Controller) > show snmpversion

Wyświetla

(Cisco Controller) > show snmpcommunity

Wyświetla

(Cisco Controller) > show snmpv3user

Wyświetla

(Cisco Controller) > show snmptrap

Wyświetla

(Cisco Controller) > show snmpengineID

Wyświetla

Pozostałe tematy związane z sieciami bezprzewodowymi

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz