(WLC) Konfiguracja zarządzania zdalnego*

Konfiguracja HTTP / HTTPS

Podstawowa konfiguracja

(Cisco Controller) > config network webmode {enable / disable}(disable)

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu http [http://adres-IP].

(Cisco Controller) > config network secureweb {enable / disable}(enable)

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą bezpiecznego połączenia https [https://adres-IP].

(Cisco Controller) > config network secureweb cipher-option high {enable / disable}(disable)

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą bezpiecznego połączenia https w przypadku gdy przeglądarka użytkownika wspiera 128 bądź więcej bitów szyfrowania [https://adres-IP].

(Cisco Controller) > config network secureweb sslv3 {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu SSLv3.

(Cisco Controller) > config network ssh cipher-option high {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje szyfrowanie 256 bitowe względem protokołu SSH.

(Cisco Controller) > config network telnet {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu telnet.

(Cisco Controller) > config network secureweb cipher-option rc4-preference {enable / disable}

Xxx

(Cisco Controller) > show certificate summary

Wyświetla skonfigurowany certifikat.

(Cisco Controller) > save config

Zapisuje bieżącą konfigurację systemu Cisco IOS.

(Cisco Controller) > reset system

Resetuje system Cisco IOS.

Konfiguracja opcji dodatkowych

(Cisco Controller) > config certificate generate webadmin*

Generuje nowy certifikat.

(Cisco Controller) > config network webcolor {default / red …?}*

Zmienia domyślny kolor menu GUI.

Uwierzytelnianie Dual-factor

(Cisco Controller) > config network 2-factor-auth {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje uwierzytelnianie dwuetapowe względem administratorów Web.

(Cisco Controller) > config network 2-factor-auth username-field {cert-CN / cert-SAN}

Xxx

Konfiguracja SSH

Podstawowa konfiguracja

(Cisco Controller) > config network telnet {enable / disable}(disable)

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu telnet.

(Cisco Controller) > config network ssh {enable / disable}(enable)

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu SSH

(Cisco Controller) > config network ssh cipher-option high {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurację WLC, za pomocą protokołu SSH z wykorzystaniem algorytmu SHA2.

(Cisco Controller) > config sessions timeout 0-160(5)(Minuty)(0 oznacza czas niezakończony)

Określa czas przez jaki sesja telnet pozostaje aktywna w przypadku nieaktywności użytkownika.

(Cisco Controller) > config sessions maxsessions 0-5(5)(Sesji)(0 oznacza blokadę sesji)

Określa maksymalną ilość jednoczesnych sesji protokołu Telnet / SSH.

(Cisco Controller) > show login-session

Wyświetla informację o aktywnych sesjach.

Konfiguracja opcji dodatkowych

(Cisco Controller) > config loginsession close {ID-sesji / all}

Zamyka wybraną sesje SSH / Telnet.

(Cisco Controller) > config network ssh host-key generate

Generuje klucz RSA o długości 1024-bitów.

(Cisco Controller) > config network ssh host-key use-device-certificate-key

Generuje klucz RSA o długości 2048-bitów.

Komendy SHOW

(Cisco Controller) > show network summary

Wyświetla konfigurację protokołu SSH / Telnet.

(Cisco Controller) > show sessions

Wyświetla

(Cisco Controller) > show login-session

Wyświetla informację o aktywnych sesjach.

(Cisco Controller) > clear session session-id

Czyści sesje Telnet / SSH.

Pozostałe tematy związane z sieciami bezprzewodowymi

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz