(K) Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC

Konfiguracja funkcji Helper względem kontrolerów WLC

(config)# ip forward-protocol udp 5246

Aktywuje funkcje IP helper-adres względem wiadomości rozgłoszeni-owych, kierowanych na port 5246 (Kontroler WLC).

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip helper-address adres-IP-kontrolera-WLC-1

Dodaje do listy IP helper-address, nowy adres IP kontrolera WLC.

(config-if)# ip helper-address adres-IP-kontrolera-WLC-2

Dodaje do listy IP helper-address, nowy adres IP kontrolera WLC.

Pozostałe tematy związane z sieciami bezprzewodowymi

Kontroler WLC

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz