(T) Wiadomości protokołu EIGRP

Wiadomości protokołu EIGRP

Wiadomości protokołu EIGRP

Wiadomości powitalne Hello (Multicast)

Konfiguracja czasów protokołu EIGRP została opisana w artykule: Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP.

 • Wiadomości Hello umożliwiają wykrycie innych urządzeń sieciowych, a następnie nawiązanie z nimi relacji sąsiedztwa. Domyślnie są wymieniane pomiędzy sąsiadami, zgodnie z następującymi przedziałami czasowymi:
  • Czas Hello Timers – Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości Hello. Czas Hello timer wynosi:
   • 5 sekund dla sieci typu Point to Point czy Ethernet.
   • 60 Sekund dla sieci typu NBMA, których pasmo wynosi 1544 Kbps lub mniej.
  • Czas Dead Interval – Określa czas, po upływie którego sąsiedni ruter zostanie uznany za nieosiągalny (W przypadku otrzymania wiadomości hello licznik czasu Dead Interval zostaje zresetowany). Czas Dead Interval wynosi:
   • 15 sekund dla sieci typu Point to Point czy Ethernet.
   • 180 Sekund dla sieci typu NBMA, których pasmo wynosi 1544 Kbps lub mniej.
Domyślnie czas Hold Timers stanowi trzykrotność wartości czasu Hello (Zachowanie takiej zależności nie jest konieczne, lecz zalecane).
 • Widomości Hello są wysyłane na adres multicast-owy 224.0.0.10 w przypadku protokołu IPv4, adres Link-local multicast FF02::A w przypadku protokołu IPv6 oraz adres unicast address w sytuacji nawiązania statycznej relacji sąsiedztwa.
 • Wiadomości Hello nie wymagają potwierdzenia przez wiadomość Acknowledgment.

Update packets (Unicast / Multicast)

 • Wiadomości aktualizacyjne (Update) są wymieniane pomiędzy sąsiednimi urządzeniami w następujących przypadkach:
  • Podczas nawiązywania nowej relacji sąsiedztwa, kiedy to wiadomości Full Update, są wymieniane pomiędzy sąsiednimi urządzeniami za pomocą adresacji unicast. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której, w krótkim okresie czasu router po nawiązaniu wielu relacji sąsiedztwa, stosuje wiadomości multicast-owe do rozgłaszania aktualizacji. Np. w monecie startu rozbudowanej topologii protokołu DMVPN.
  • Po uzyskaniu pełnej zbieżności, kiedy to wiadomości aktualizacyjne Partial Update są wysyłane multicast-owo pomiędzy sąsiadami.
  • Gdy ruter nie otrzyma potwierdzenia Acknowledgment, na wysłaną wiadomość aktualizacyjną Update, ponowi probe wysłania wiadomość aktualizacyjnej, tym razem za pomocą adresu unicast.
  • W topologii point-to-point jak i w przypadku statycznej relacji sąsiedztwa, kiedy to wiadomości aktualizacyjne są wysyłane jedynie za pomocą adresacji unicast.
 • Protokół EIGRP wykorzystuje dwa pojęcie dotyczące wiadomości aktualizacyjnych (Update):
  • Partial – Obejmuje wiadomości aktualizacyjne zawierające informacje, o zmianach zaszłych w topologii sieciowej.
  • Bounded – Określa wiadomości aktualizacyjne wysyłane do tych sąsiadów, których dotyczy dana aktualizacja.
Wiadomości aktualizacyjne zawsze wymagają potwierdzenia, za pomocą wiadomość Acknowledgment.

Query packets (Unicast / Multicast)

 • Wiadomości Query:
  • Angażują sąsiednie urządzenia w proces poszukiwania najlepszej trasy prowadzącej do sieci docelowej.
  • Są wysyłane za pomocą adresów multicast-owych w sieciach wielodostęp-owych, z wyjątkiem sytuacji, w której sąsiedni router nie potwierdzi otrzymania wiadomości Query za pomocą wiadomości Acknowledgment.
  • Są wysyłane za pomocą adresów unicast-owych w sieciach typu Point-to-Point jak i w przypadku nawiązania statycznej relacji sąsiedztwa pomiędzy urządzeniami sieciowymi.
  • Zawsze wymagają potwierdzenia, za pomocą wiadomość Acknowledgment.

Reply packets (Unicast)

 • Wiadomości Replay stanowią odpowiedź na otrzymaną wiadomość Query.
 • Wiadomości Replay są wysyłane za pomocą adresacji unicast.

Acknowledgment packets (Unicast)

 • Wiadomości Acknowledgment stanowią odpowiedź, potwierdzającą otrzymanie innej wiadomości protokołu EIGRP.
 • W przypadku szesnastokrotnego nie otrzymania wiadomości potwierdzającej (Acknowledgment ) ruter zresetuje relację sąsiedztwa.

SIA-Query i SIA-Replay (Unicast)

 • Wiadomości SIA są wykorzystywane w procesie „Diffusing Computation”, w celu sprawdzania czy sąsiednie urządzenie nadal pracuje nad pierwotnym zapytaniem Query.
 • Po otrzymaniu wiadomości SIA-Query, router natychmiast odpowie wiadomością SIA-Replay, dzięki czemu sąsiednie urządzenie zresetuje czas „Active Timer”, unikając zerwania relacji sąsiedztwa.

Budowa pakietu EIGRP

Budowa pakietu EIGRP (Nagłówek protokołu EIGRP)

 • Version (1 Byte) – Wersja protokołu EIGRP (Domyślnie wykorzystywana jest wersja 2).
 • 0pcode (1 Byte) – Rodzaj wiadomości protokołu EIGRP (1 = Update / 3 = Query / 4 = Reply / 5 = Hello / 6 = IPX SA / 10 = SIA Query / 11 = SIA Reply).
 • Checksum (2 Bytes) – Wartość kontrolna protokołu EIGRP.
 • Flags (4 Bytes) – Flagi protokołu EIGRP (Init / Conditional Receive / Restart / End of Table).
 • Sequence (4 Bytes) – Wartość wykorzystywana przez protokół RTP.
 • Acknowledge (4 Bytes) – Numer sekwencyjny ostatniej wiadomości EIGRP, której otrzymanie należy potwierdzić.
 • Virtual Router ID (2 Bytes) – Wartość ID rutera.
 • Autonomous System (2 Bytes) – Wartość ASN danej instancji protokołu EIGRP.

Budowa pakietu EIGRP (Zawartość wiadomości Hello) 0pcode Type 5

 • Parameters (12 Bytes) – Wartości parametrów K (1-6) oraz wartość czasu wstrzymania (Hold Time).
 • Software Version (8 Bytes) – Wersja systemu Cisco IOS oraz protokołu EIGRP.

Budowa pakietu EIGRP (Zawartość wiadomości Update) 0pcode Type 1

 • Internal route (Wielkość zależna od zawartości) – Pojedyńcza, rozgłaszana wewnętrzna trasa routingu.
 • External route (Wielkość zależna od zawartości) – Pojedyńcza, rozgłaszana zewnętrzna trasa routingu.
  • Orginating RouterID (Xxxx Bytes) – Wartość RID rutera rozgłaszającego daną trasę zewnętrzną.
  • Orginating A.S. (Xxxx Bytes) – Wartość AS (Autonomous System) protokołu rozgłaszającego daną trasę zewnętrzną.
  • Administrative Tag (Xxxx Bytes) – Dodatkowa wartość o-tagowania przypisana do danej trasy zewnętrznej.
  • External Metric (Xxxx Bytes) – Wartość metryki rozgłaszanej przez poprzedni protokół dla danej trasy zewnętrznej.
  • External Protocol ID (Xxxx Bytes) – Nazwa protokołu z którego została pobrana dana trasa zewnętrzna.

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz