(Ts) Komendy Show, Debug oraz Clear OSPF**

Komendy SHOW

Komendy show ip

# show ip route

Wyświetla tablicę routingu.

# show ip protocols

Wyświetla informacje o skonfigurowanych protokołach routingu dynamicznego.

# show ip route ospf

Wyświetla tablicę routingu pod kontem protokołu OSPF.

# show ip route sieć maska

Wyświetla szczegółowe informacje na temat trasy, prowadzącej do wskazanej w komendzie sieci.

Komendy show OSPF

# show ip ospf

Wyświetla informacje o działających procesach OSPF dla danego rutera, wraz z informacjami o strefach, numerami ID rutera oraz ilością skonfigurowanych interfejsów (względem każdej strefy).

# show ip ospf neighbor

Wyświetla listę aktywnych sąsiadów protokołu OSPF.

# show ip neighbor interfejs

Wyświetla listę aktywnych sąsiadów protokołu OSPF dla danego interfejsu.

# show ip ospf interface

Wyświetla wszystkie aktywne względem protokołu OSPF interfejsy sieciowe, wraz z informacjami dotyczącymi:
* Rodzaju sieci w jakiej działa dany interfejs.
* Kosztów oraz z konfigurowanego priorytetu.
* Adresów IP ruterów pełniących rolę DR oraz BDR.
* Skonfigurowanych czasów: Hello, Dead, Wait oraz Retransmit.

# show ip ospf interface brief

Wyświetla listę aktywny interfejsów, dodanych do protokołu OSPF za pomocą komendy [network] bądź [ip ospf area area-ID].

# show ip ospf interface [{Interfejs / brief}]

Wyświetla informacje o konfiguracji protokołu OSPF względem danego interfejsu (Interfejs) bądź wszystkich interfejsów w skróconym wydaniu (Brief).

# show ip ospf interface [interfejs] | include Network

Wyświetla informacje na temat rodzaju skonfigurowanej sieci, względem interfejsu / interfejsów aktywnych dla protokołu OSPF.

Komendy show database

# show ip ospf database {network [LSID] / router [LSID] / summary [LSID] / asbr-summary [LSID] / external [LSID] / nssa-external [LSID]}

Wyświetla struktury LSA przetrzymywane w lokalnej bazie LSDB.
* network – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu pierwszego.
* router – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu drugiego.
* summary – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu trzeciego.
* asbr-summary – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu czwartego.
* external – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu piątego.
* nssa-external – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu siódmego.

Komendy DEBUG

# debug ip ospf hello

Debaguje proces wymiany wiadomości powitalnych Hello.

# debug ip ospf adj

Debaguje proces nawiązywania relacji sąsiedztwa pomiędzy dwoma ruterami.

# debug ip ospf events

Debaguje wszystkie akcje protokołu OSPF.

# debug ip ospf packet

Debaguje

Komendy CLEAR

# clear ip ospf process

Restartuje proces OSPF. Komenda jest przydatna w przypadku zmiany RID.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz