(Ts) Komendy Show, Clear, Debug BGP*

Komendy Show, Clear, Debug BGP

Komendy SHOW

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast summary

Wyświetla wszystkie aktywne / dezaktywowane relacje sąsiedztwa, względem protokołu BGP. Poszczególne skróty wydruku Komendy [show ip bgp summary] oznaczają:
* V – Wykorzystywaną wersją protokołu BGP.
* AS – Wartość ASN sąsiedniego urządzenia (Peer).
* MsgRcvd – Ilość wiadomości otrzymanych do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* MgsSent – Ilość wiadomości wysłanych do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* TblVer – Ostatnią wersją bzy BGP jaka została wysłana do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* InQ – Ilość kolejkowych wiadomości, gotowych do przetworzenia przez sąsiednie urządzenie (Peer).
* OutQ – Ilość kolejkowych wiadomości, gotowych do wysłania do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* State/PfxRcd – Obecny status relacji sąsiedztwa.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast RID

Wyświetla rozszerzone informacje na temat wskazanego sąsiada protokołu BGP. Wyświetla:
* Rodzaj połączenia (eBGP, iBGP).
* Wartość RID sąsiedniego urządzenia.
* Status relacji sąsiedztwa.
* Ustawienia dotyczące ilości przeskoków (Multihop).
* Informacje dotyczące sesji TCP (Porty TCP jak i adresy IP).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast topology*

Xxx

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [sieć]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Opcjonalna wartość (sieć) wyświetla rozszerzoną zawartość tablicy Loc-RIB, względem określonej sieci.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-out, względem określonego sąsiada.

# show tcp {ipv4 / ipv6}

Wyświetla aktywne sesje protokołu TCP.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast xxx

Xxx

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast xxx

Xxx

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast xxx

Xxx

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast xxx

Xxx

Weryfikacja tras routingu

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

Komendy DEBUG

# debug ip bgp

Debaguje

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz