(K) Redystrybucja protokołu OSPF**

Wstęp teoretyczny do redystrybucji

# Teoria związana z redystrybucją protokołu OSPF została opisana w artykule: Redystrybucja protokołu OSPF.

 • Konfiguracja redystrybucji tras routingu za pomocą protokołu OSPF, wykorzystuje następujące wartości domyślne:
  • Wartość metryki równą 1 dla protokołu BGP.
  • Wartość metryki równą 20 dla wszystkich tras protokołów IGP.
  • Rodzaj rozgłaszanej metryki równy 2 (E2).
  • Rozgłaszanie jedynie sieci klasowych (A, B oraz C).
  • Rozgłaszanie sieci za pomocą struktur LSA typu 5 (W przypadku stref niebędących NSSA).
  • Rozgłaszanie sieci za pomocą struktur LSA typu 7 (W przypadku stref będących NSSA).

Konfiguracja redystrybucji

Redystrybucja tras routingu

# Konfiguracja Router mapy została opisana w artykule: Router mapa.

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# redistribute protokół [ASN] [metric 0-16777214(20)] [metric-type 1-2(2)] [match {inernal / nssa-external / external 1 / external 2}] [tag 0-4294967295(32-bit tag)] [route-map nazwa-ruter-mapy] [subnets]

* Protokół – Definiuje protokół routingu, stanowiący źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* ASN – Określa wartość ASN, protokołu routingu stanowiącego źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* Metric – Określa wartość metryki, jaką będą posiadały rozgłaszane trasy routingu.
* Metric-type – Określa rozdaj rozgłaszanej metryki (E1 bądź E2).
* Match – Określa rodzaj rozgłaszanej trasy routingu (Wykorzystywany w przypadku redystrybucji innej instancji protokołu OSPF).
* Tag – Określa wartość Integer przypisaną do rozgłaszanych tras routingu. Funkcja ta umożliwia znakowanie tras do późniejszej np. filtracji za pomocą router mapy.
* Route-map – Przypisuje router mapę, umożliwiająca filtrację rozgłaszanych tras routingu dynamicznego bądź określającą inne wartość dotyczące rozgłaszanych tras. Takie jak np. metrykę, tagowanie czy rodzaj rozgłaszanej trasy (Wykorzystywany w przypadku redystrybucji innej instancji protokołu OSPF).
* Subnets – Zezwala na rozgłaszanie zarówno sieci klasowych jak i bezklasowych (IPv4) (Domyślnie rozgłaszane będą jedynie sieci klasowe).

(config)# redistribute connected subnets

???

# show ip protocols {| include Redistributing / | section eigrp ASN}

Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły routingu. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.

Konfiguracja rozgłaszanej metryki

# Konfiguracja Router mapy została opisana w artykule: Router mapa.

(config)# default-metric 1-16777214(Wartość metryki domyślnej)

Określa domyślną wartość rozgłaszanej metryki.

(config)# redistribute protokół [ASN] metric 1-16777214(Wartość metryki)

Określa wartość metryki względem danej komendy redystrybucji.

(config)# redistribute protokół [ASN] route-map nazwa-ruter-mapy

Przypisuje Router Mapę względem danej komendy redystrybucji.

Redystrybucja trasy domyślnej

# Konfiguracja Router mapy została opisana w artykule: Router mapa.

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# default-information originate [always] [metric 0-16777214(1) [[metric-type 1-2(2)] [route-map nazwa-router-mapy]

Rozpoczyna redystrybucje trasy domyślnej za pomocą protokółu OSPF.
* Trasa domyślna jest propagowana jako trasa zewnętrzna typu drugiego (E2) za pomocą struktur LSA typu piątego z metryką równą 1. Jedynie w sytuacji, gdy jest dostępna w tablicy routingu.
* always – Umożliwia propagację trasy domyślnej, nawet gdy trasa ta nie znajduje się w tablicy routingu.
* metric – Określa wartość metryki, jaką będzie posiadała trasa domyślna.
* metric-type – Definiuje rozdaj rozgłaszanej metryki (E1 bądź E2).
Domyślnie trasa domyślna jest propagowana jako trasa zewnętrzna typu drugiego (E2) za pomocą struktur LSA typu piątego z metryką równą 1. Jedynie w sytuacji, gdy dana trasa domyślna istnieje w tablicy routingu.

Komendy SHOW

# show ip ospf database

Wyświetla zawartość bazy LSDB.

# show ip ospf database external

Wyświetla zawartość bazy LSDB, pod kontem tras zewnętrznych.

# show ip route ospf

Wyświetla re-dystrybuowane trasy protokołu OSPF, posiadające kod N1, N2, E1 bądź E2.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz