(T) Wyliczanie metryki protokołu OSPF

Wyliczanie metryki protokołu OSPF

Zmiana kosztu OSPF

Zmiana kosztu OSPF (Reference-Bandwidth)

 • Protokół OSPF przy obliczaniu kosztu interfejsu sieciowego, wykorzystuje następujący wzór (Cost = Reference-Bandwidth / Interface-Bandwidth). Z czego „Reference-Bandwidth” odnosi się do domyślnej wartości protokołu OSPF (100), która może być opcjonalnie zmodyfikowana za pomocą komendy [auto-cost reference-bandwidth 1-4294967(pasmo)(Mbps)] wydanej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
Należy przy tym pamiętać, aby wszystkie rutery należące do tej samej instancji protokołu OSPF, posiadały takie same ustawienia wartości „Reference-Bandwidth”.

Przykładowe wyliczanie kosztu

 • Obliczanie kosztu z domyślną wartością Reference-Bandwidth (Domyślna wartość wynosi 100):
  • Ethernet (10 Mbps) – 100 / 10 = 10.
  • FastEthernet (100 Mbps) – 100 / 100 = 1.
  • GigabitEthernet (1 Gbps) – 100 / 1000 = 0.1 (1 Stanowi najniższą wartość).
  • 10 GigabitEthernet (10 Gbps) – 100 / 10 000 = 0.01 (1 Stanowi najniższą wartość).
 • Obliczanie kosztu z zmodyfikowaną wartością Reference-Bandwidth (Na wartość 10 000):
  • Ethernet (10 Mbps) – 10 000 / 10 = 1000.
  • FastEthernet (100 Mbps) – 10 000 / 100 = 100.
  • GigabitEthernet (1 Gbps) – 10 000 / 1000 = 10.
  • 10 GigabitEthernet (10 Gbps) – 10 000 / 10 000 = 1.
Powodem motywującym do zmiany domyślnej wartości „Reference-Bandwidth”, może być fakt że dla interfejsów działających w standardzie Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet oraz wyższych domyślna, wartość koszu jest taka sama i wynosi 1. Ponieważ jest to najniższa wartość używana w protokole OSPF. W takim przypadku zmiana domyślnej wartości „Reference-Bandwidth”, umożliwi uwzględnienie różnic pasma pomiędzy wskazanymi standardami.

Zmiana kosztu protokołu OSPF (Interfejs-Bandwidth)

 • Drugą metodą umożliwiającą ingerencję w wartość wyliczonego kosztu interfejsu sieciowego, względem protokołu OSPF. Jest statyczne skonfigurowanie wartości „Interface-Bandwidth” za pomocą komendy [bandwidth 1-10000000(pasmo)(Kbps)] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.

Zmiana kosztu protokołu OSPF (OSPF Cost)

 • Ostatnią najskuteczniejszą metodą zmiany wartości kosztu interfejsu sieciowego, względem protokołu OSPF. Jest statyczne zmodyfikowanie wartości kosztu za pomocą komendy [ip ospf cost 1-65535(Wartość-kosztu)] wydanej z poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego.

Podsumowanie zmiany domyślnego kosztu protokołu OSPF

 • Wzór na obliczanie wartości interfejsu wygląda następująco: Cost = Reference-Bandwidth / Interface- Bandwidth.
  • Komenda [auto-cost reference-bandwidth 1-4294967(pasmo)(Mbps)] zmienia domyślną wartość Reference-Bandwidth.
  • Komenda [bandwidth 1-10000000(pasmo)(Kbps)] zmienia domyślną wartość Interface-Bandwidth.
  • Komenda [ip ospf cost 1-65535(Wartość-kosztu)] zmienia wyliczoną wartość Cost.
 • Wartość kosztu interfejsu sieciowego można zweryfikować za pomocą komendy:
  • [show running-config | section ospf] – Wyświetla konfigurację protokołu OSPF.
  • [show ip ospf interface brief] – Wyświetla koszty wszystkich interfejsów sieciowych.
  • [show ip ospf interface interfejs] – Wyświetla koszt określonego interfejsu sieciowego.
  • [show ip ospf | section bandwidth] – Wyświetla skonfigurowaną wartości „Reference-Bandwidth”.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz