(T) Wybór najkrótszej trasy względem protokołu OSPF

Wybór najkrótszej trasy względem protokołu OSPF

Wybór najkrótszej trasy

 • Proces wymiany struktur LSA, ma na celu stworzenie spójnej bazy LSDB względem wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie jednej strefy (Area). Dzięki czemu możliwe staje się znalezienie najkrótszej trasy prowadzącej do sieci docelowej, przy wykorzystaniu algorytmu SPF. Proces ten wygląda następująco:
  • Algorytm SPF analizuje zawartość bazy LSDB w celu znalezienia wszystkich tras prowadzących do sieci docelowej.
  • Względem każdej znalezionej trasy, protokół OSPF kalkuluje koszt dotarcia do sieci docelowej, na podstawie zsumowanych kosztów poszczególnych interfejsów sieciowych na drodze do celu.
  • Algorytm SPF dodaje to tablicy routingu trasę z najniższym kosztem dotarcia do sieci docelowej.
Koszt interfejsu sieciowego względem protokołu OSPF może być wyświetlony za pomocą komendy [show ip ospf interface].
Kalkulacja kosztów tras, prowadzących do sieci docelowej

Kalkulacja najkrótszej trasy (Intra-Area Routes)

 • Podczas analizy bazy LSDB protokół OSPF:
  • Szuka wszystkich sieci dodanych do bazy LSDB na podstawie struktur LSA typu pierwszego oraz drugiego.
  • Uruchamia algorytm SPF w celu znalezienia wszystkich tras prowadzących do sieci znalezionych w punkcie 1.
  • Kalkuluje koszt każdej trasy na podstawie kosztów interfejsów wyjściowych.
  • Wybiera trasę z najniższym kosztem, względem wszystkich sieci znalezionych w punkcie 1
 • W przypadku znalezienia wielu tras o tym samym koście dotarcia do celu, OSPF wykorzystuje wszystkie trasy z pomocą funkcji Load-Balance. Maksymalną liczbę jednocześnie wykorzystywanych tras można skonfigurować za pomocą komendy [maximum-paths 1-32] w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
Zmiana zaszła w strukturze LSA typu pierwszego bądź drugiego wymaga ponownej rekalkulacji algorytmu SFP.

Kalkulacja najkrótszej trasy (Interarea Routes)

 • Podczas analizy bazy LSDB, protokół OSPF:
  • Szuka najkrótszej trasy dotarcia do rutera ABR, rozgłaszającego struktury LSA typu trzeciego.
  • Dodaje do kosztu dotarcia do rutera ABR, koszt rozgłaszany poprzez strukturę LSA typu trzeciego. Jest to koszt trasy pomiędzy ruterem ABR a siecią docelową.
 • Struktura LSA typu trzeciego zawiera:
  • Adres sieci wraz z maską.
  • Koszt dotarcia z rutera ABR do sieci docelowej.
  • Wartość RID rutera ABR.
Zmiana zaszła w strukturze LSA typu trzeciego nie wymaga ingerencji algorytmu SFP.

Intra-Area Routes oraz Interarea Routes na ruterach ABRs

 • Problem związany z trasami Intra-Area Routes oraz Interarea Routes, pojawia się w sytuacji w której wiele ruterów ABR łączą ze sobą dwie te same strefy (Area), w celu zachowania nadmiarowości w połączeniach miedzy strefowych.
 • Każdy z wyżej wspomnianych ruterów ABR posiada trasę Intra-Area Routes oraz Interarea Routes, prowadząca do sieci docelowej. Związku z tym protokół OSPF będzie kierował się następującą logiką:
  • Trasa Intra-Area jest zawsze lepsza od trasy Interarea Routes, niezależnie od kosztów obydwóch tras.
  • Jeżeli ruter ABR otrzyma strukturę typu trzeciego ze strefy Nonbackbone, zignoruje ją.
Trasa Intra-Area oraz Interarea na ruterach ABR

Licznik użycia algorytmu SFP

 • Każdorazowa zmiana wartości rozgłaszanej struktury LSA typu pierwszego bądź też drugiego, wymaga ponownego przeliczenia najkrótszej trasy z wykorzystaniem algorytmu SPF, co zwiększa wartość licznika widocznego pod wydrukiem komendy [show ip ospf] w linii „SPF algorithm executed 2 times”.
# show ip ospf
 …
   Area BACKBONE(0)
     Number of interfaces in this area is 1
     Area has no authentication
     SPF algorithm last executed 2w5d ago
     SPF algorithm executed 2 times
     Area ranges are
     Number of LSA 3. Checksum Sum 0x01101D
     Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
     Number of DCbitless LSA 0
     Number of indication LSA 0
     Number of DoNotAge LSA 0
     Flood list length 0

Kolejność wyboru tras protokołu OSPF (AD, Metric)

 1. Intra-Area (O).
 2. Inter-Area (O IA).
 3. External Type 1 (E1).
 4. External Type 2 (E2).
 5. NSSA Type 1 (N1).
 6. NSSA Type 2 (N2).

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz