(T) Wiadomości protokołu BGP*

Wiadomości protokołu BGP

Wiadomości BGP

Rodzaj wykorzystywanych wiadomości przez protokół BGP

 • Open – Bierze aktywny udział w nagocjonowaniu relacji sąsiedztwa pomiędzy ruterami, sprawdzając czy poszczególne właściwości sąsiednich urządzeń są ze sobą kompatybilne. Wiadomość „Open” zawiera następujące informacje:
  • Wartość ASN, wartości czasu „Hold time” oraz numer RID (BGP Identifier).
  • Opcjonalne parametry protokołu BGP.
  • Wersję protokołu BGP.
  • Hold Time – Wartość czasu przez jaki protokół BGP będzie utrzymywał relację sąsiedctwa, po jego upływie relacja zostanie zawieszona. Każdorazowe otrzymanie wiadomości „Update” badź „keepAlive” resetuje wartość czasu Hold Time. Domyśla wartość czasu Hold Time na ruterach cisco wynosi 180 sekund. Nie może być mniejsza niż 3 sekundy (Ustawienie wartości 0, zablokuje nadawanie wiadomości KeepAlive).
 • Update – Umożliwia wymianę tras pomiędzy sąsiadami, zwiera zarówno nowe jak i przestarzałe trasy routingu. Poszczególne wiadomości „Update” zawierają jeden bądź wiele atrybutów TLV (Type Path Value), wraz z informacjami dotyczącymi sieci oraz maski sieciowej zawartej w wartości NLRI (Network Layer Reachability Information).
 • Notification – Informuje o wystąpieniu problemów związanych z procesem nawiązywania relacji sąsiedztwa. Wiadomość ta może zostać wysłana w przypadku przekroczenia czasu „Hold Time”, zmianie parametrów związanych z relacją sąsiedztwa czy w sytuacji wymagającej zresetowania sesji BGP. Otrzymanie wiadomości „Notification” powoduje zamknięcie sesji BGP.
 • KeepAlive – Protokół BGP nie wykorzystuje stanu sesji TCP do monitorowania statusu połączenia pomiędzy sąsiadami, kożystając w tym celu z wiadomości „KeepAlive”. Są wymieniane pomiędzy sąsiednimi urządzeniami co jedną trzecią czasu „Hold time” (Który w przypadku urządzeń Cisco wynosi 180 sekund) a tym samym daje 60-sekundowe odstępy odstępy w nadawaniu wiadomości „KeepAlive” (Jeżeli wartość czasu „Hold Time” zostanie zmieniona na 0, wiadomości „KeepAlive” nie będą wysyłane).

Budowa wiadomości protokołu BGP

Update Message

 • Wiadomość aktualizacyjna (Update Message) zawiera:
  • Length of Withdrawn Routers Section (Bytes) –
  • Withdrawn Routes (Variable) –
  • Length of Patch Attributes Section (Bytes) –
  • Patch Attributes (Variable) –
  • Prefix Length
  • Prefix (Variable) –
 • Budowę wiadomości aktualizacyjnej protokołu BGP można podsumować jako zbiór atrybutów raz z spełniającymi je trasami.+

Open Message

 • Wiadomość

Notification Message

 • Wiadomość

KeepAlive Message

 • Wiadomość

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz